لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای گروه های مخالف حکومت بحرین


تقاضای گروه های مخالف حکومت بحرین

در حالیکه موجی از مظاهرات سیاسی در سراسر شرق میانه و شمال افریقا انتشار یافته است، گروه عمدۀ شیعیان مخالف حکومت در بحرین می گوید حکومت باید استعفا دهد و قوای نظامی باید از جاده ها خارج گردد.

اعضای گروه وفاق که در این هفته از پارلمان خارج شدند، به روز شنبه در پاسخ به تقاضای خانواده سلطنتی جهت مذاکره روی ختم مظاهرات، این تقاضا را نمودند.

شاهدان می گویند به روز جمعه در جریان سرکوبی مظاهره کننده گان از طرف حکومت ، ده ها نفر زخمی گردیدند.

از جانب دیگر در لیبی گروه های حقوق بشر می گویند حد اقل هشتاد و چهار نفر در جریان خشونت ها ومظاهرات ضد حکومتی کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG