لینک های دسترسی

Breaking News

عالمان دینی بلخ اعلام جهاد کردند


عالمان دینی در مزارشریف در گرد همایی زیر نام نقش عالمان دین در امر مبارزه با فساد، با نکوهش اینپدیده، آن را علت ناگواری های موجود در کشور عنوان کردند.

عبدالروف توانا، عضو شورای عالمان بلخ، در صحبت با صدای امریکا فساد اداری راتهدید جدی برای نظام خواند و جهاد علیه این پدیده را از سوی علما ضروری عنوان کرد.

شرکت کننده گان این برنامه باورمند اند که عالمان دینی نقش ارزنده در امر مبارزه با فساد دارند و می‌توانند از مساجد و منابر برایآوردن اصلاحات و مبارزه با نابسامانی ها،به مردم تبلیغ کنند.

عبدالبصیر یکی دیگر از عالمان دین تاکید می‌کند که مسوولیت عالمان در امر مبارزه با فساد مشخص است نیاز است که ارگان های مسوول در زمینه متعهد باشند.

شورای ولایتی بلخ نیز موجودیت فساد در ادارات دولتی بلخ به ویژه معارف، گمرک و شهرداری را نشانه می‌گیرد.

افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، به صدای امریکا گفت "در اداره معارف ما چه می‌گذرد؟ بست خرید و فروش می‌شود. در گمرکات ما در اداره مواد نفتی ما و سایر ادارات ما مشکلات و فساد وجود دارد".

از سویی هم رئیس ادارۀ عالیمبارزه با فساد اداری در شمال افغانستان با آنکه نقش عالمان دین را در امر مبارزه با فساد ستایش می‌کند، از ثبت بیشتر از ۵۰ مورد شکایت علیه ادارات دولتی در بلخ خبر می‌دهد.

راشد حلیمی رئیس اداره عالی مبارزه با فساد در زون شمال به صدای امریکا گفت "بیشتر شکایات از ادارۀ معارف، از شهرداری از ادارات بندری است".

تا هنوز مسوولان ادارات معارف، گمرک و شهرداری بلخ در پیوند به این اتهامات واکنشی نشان نداده اند.

پیش از این نیز اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال نام ۵۸ تن از مقام‌های دولتی را نشر کرده بود که از ثبت دارایی هایشان سرباز زده بودند.

XS
SM
MD
LG