لینک های دسترسی

Breaking News

بامیان یکی ازمناسبترین مکانها برای ورزش سکی درافغانستان


تعدادی از دختران بامیانی حین آموزش سکی در آن ولایت

بامیان در فصل زمستان نیز جاذبه های جلب سیاحین خارجی و داخلی را داشته و کوه پایه های همیشه پربرف بابا مکان مناسب ازسوی اسکی بازان، برای این ورزش و سرگرمی شناخته شده است.

اکوتوریزم بامیان که در گذشته فعالیت های فرهنگی مانند برگزاری جشنواره های راه ابریشم واحیا موسیقی محلی دمبوره را انجام میداد ازسال گذشته بدینسو زمینه های سکی بازی را نیزمحیا ساخته است.

امیرفولادی مسئول اکوتوریزم بامیان، می گوید درگذشته توریزم دراین ولایت فصلی بود و جهانگردان درفصل های بهار، تابستان وخزان ازاین ولایت دیدن می کردند.

اما ازیک سال به اینطرف کوهای پرخم و پیچ وهمیشه پربرف بابا توجه سکی بازان ماجرا جوی زیادی را جلب نموده تا قله های بلند این کوه را فتح نمایند.

آقای فولادی می افزاید:" با آمدن سکی بازان خارجی زمینه کاربرای مردم محل وهوتل داران نیزایجاد می گردد که ازین جهت عواید خوبی نصیب مردم می شود".

آقای فولادی می گوید یکی از برنامه های اکوتوریزم بامیان در زمستان سال روان دعوت از سکی بازان خارجی است.

وی می افزاید:"‌هدف از دعوت سکی بازان خارجی دراین ولایت راه اندازی دوره های آموزشی برای باشندگان محل میباشد".

گل حسین بای زاده مسئول شرکت سیاحتی راه ابریشم در بامیان میگوید که درسال گذشته حدود 48 سکی باز خارجی داشته که از این جهت مبلغ 30 تا 40 هزار دالر امریکایی عاید بدست آورده است.

وی می افزاید با آنکه امسال تا هنوز سکی بازی دراین ولایت شروع نشده حدود 10 نفرثبت نام کرده وامکان دارد که عواید شان به دو تا سه برابر افزایش یابد.

به باور شماری ازشهروندان بامیان، اگر پرواز های تجارتی درین ولایت آغاز شود یقینأ حضورسکی بازان داخلی وخارجی در این ولایت افزایش خواهد یافت.

این درحالیست که چندی قبل والی بامیان گفته بود که پس اززراعت و مالداری سومین منبع عایداتی دراین ولایت ازناحیه سیاحت بدست می آید.

XS
SM
MD
LG