لینک های دسترسی

مسمومیت بیش از 116 شاگرد دریکی از مکاتب مرکز بامیان


حدود 116 متعلم که 11 تن آن پسران و متباقی دختران اند، درمکتب کارته صلح ملاغلام واقع درده کیلو متری غرب مرکز بامیان روزسه شنبه مسوم شدند.

سید اسدالله دهاتی معاون تدریسی ریاست معارف بامیان درمورد مسمومیت شاگردان این مکتب به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پس از بروز رویداد به محل رفت اما هیچ گونه شواهد و مدارک در رابطه به آن پیدا نشد.

به گفتۀ دهاتی، داکتران نیز تا کنون دلیل مسموم شدن شاگران را تثبیت نتوانسته اند.

چند تن از این متعلمین که درشفاخانه ولایتی بامیان بسترشدند می گویند که به محض ورود به مکتب، بویی را احساس کرده و دچار سرگیجی و سردردی شدند.

اما؛ مسمومیت این شاگردان درمکتب کارته صلح در مرکز بامیان درحال صورت می گیرد که آن ولایت از امن ترین ولایات افغانستان به حساب رفته وفعالیت های تخریبانه کارانه مخالفین دولت وطالبان درمرکز آن ولایت تاحال سابقه نداشته است.

داکتر بابر مرادیان، متخصص بخش اطفال در شفاخانه ولایتی بامیان می گوید که مورد تازۀ مسمومیت مانند دوره های قبل بوده و شفاخانه ولایتی قبلا نمونه گیری کرده وغرض تشخیص به تیم صحی پی آر تی کشور مالیزیا ارسال داشته اند، اما متاسفانه تا حال آنها نیز قادر به تشخیص نشده اند.

وی می گوید، این شاگردان بعد از تطبیق سیروم و ادویه اولیه صحت یاب شده ومرخص گردیدند.

پدیده مسمومیت وایجاد ترس و حشت فرایند جدیدی است که از مدتی به اینسو در مکاتب بیشتر ولایات افغانستان رخ می دهد، و دولت افغانستان و نهادهای مسوول، این عمل را به گروه های مخالف دولت و دشمنان معارف افغانستان نسبت می دهند.

حدود یک ماه پیش نیز بیشتراز31 متعلم دختر درلیسه شیرین هزاره واقع درمرکزبامیان، مسموم شده بوند اما، عاملان این قضیه ونوع مسمومیت تا هنوز مشخص نشده است.

XS
SM
MD
LG