لینک های دسترسی

ملل متحد: افزابش قابل ملاحظه در میزان خشونت در افغانستان


ملل متحد: افزابش قابل ملاحظه در میزان خشونت در افغانستان

بان کی مون، منشی عمومی موسسۀ ملل متحد میگوید، خشونت در افغانستان رو به وخامت است.

بان کی مون، منشی عمومی موسسۀ ملل متحد میگوید، خشونت در افغانستان رو به وخامت است.

آقای بان در یک گزارش خبری گفته که تعداد واقعات خشونت بار در جریان سه ماه اول سال جاری، در مقایسه با عین مدت در سال ۲۰۰۹، بطور قابل توجهی افزایش یافته است.

گزارش حاکیست که تعداد بم گذاری های کنار جاده ،۹۴ فیصد افزایش یافته است - در حالیکه تعداد انجام اعمال دهشت افگنی توسط تندروان، تا ۴۵ در صْد بلند بوده است.

گزارش منشی عمومی موسسۀ ملل متحد میرساند که رقم آنچه بحیث حملات انتحاری مغلق تعریف شده، دو چند گردیده است.

گزارش میگوید، بخش عمدۀ خشونت ها در جنوب افغانستان و در مناطق جنوب شرق آنکشور بوقوع میپیوندد. این نمایانگر افزایش توانمندی شبکه های دهشت افگن مرتبط به القاعده میباشد.

وقتی روز شنبه در بارۀ ناتو سوال شد، یک سخنگوی ناتو گفت، قوای نظامی بین المللی در مسیر درست قرار دارد.

دگر جنرال جوزف بولتز میگوید، قوای ناتو، در جنگ شان علیۀ تندروان، تا ماه آگست توقع پیشرفت را دارند. او گفت، در حالیکه تعداد بیشتر عساکر به جنوب افغانستان رسیده اند، وضع بنفع ما به پیش میرود.

همچنان روز شنبه ناتو اطلاع داد که عساکر بین المللی و افغان یک قوماندان بلند رتبۀ طالبان و چند تندرو را در جریان عملیات در ولایت قندر به قتل رسیانیدند. مقامات گفتند، ملا عبدالرزاق در انتقال بم افگنان انتحاری در سرتاسر آن ولایت و انسجام بم گزاری های کنار جاده ذیدخل بوده است.

تندروان طالبان قبل از حملۀ پلان شدۀ قوای ناتو جهت تصرف ولایت قندهار، قوای بین المللی و ملکی افغان را بطور فزایندۀ هدف قرار میدهند.

بروز جمعه، هلری کلنتن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده امریکا گفت که حکومت افغانستان و حمایت کنندگان بین المللی آن، در راستای استقرار ثبات در افغانستان، پیشرفت قابل توجهی نموده اند.

او همچنان پلان هایش را مبنی برای اشتراک در کنفرانس بیستم جولای روی افغانستان در کابل، تائید کرد.

XS
SM
MD
LG