لینک های دسترسی

رد گزارش بی بی سی توسط وزارت دفاع افغانستان


وزارت دفاع افغانستان، گزارش بی بی سی را در ارتباط به دستگیری بم گذاران انتحاری، در نزدیکی عمارت آن وزارت رد مینماید.

در اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت آمده است که خبر دستگیری 16 نفر و ضبط 11 واسکت انتحاری عاری از حقیقت می باشد. در اعلامیه آمده است که گزارش حمله بالای بس های انتقال دهنده منسوبین وزارت دفاع که بی بی سی از آن ذکر کرده، "تخیلی" و نادرست می باشد.

وزارت دفاع افغانستان از مطبوعات خواسته است تا قبل از نشر هر نوع گزارش، صحت خبر را با مقامات آن نهاد ارزیابی و تائید کنند.

XS
SM
MD
LG