لینک های دسترسی

سفر جو بایدن به جاپان


سفر جو بایدن به جاپان

جو بایدن معاون ریاست جمهور ایالات متحده حین دیدار از مناطق صدمه دیده از زلزله و توفان بحری در جاپان، از شجاعت مردم آن کشور در حل بحران ذروی تمجید کرد.

آقای بایدن روز سه شنبه در میدان هوای که شدیداً خسارمند شده است گفت از آنچه را مشاهده نموده مایۀ فروتنی وی گردید.

در حقیقت یکی از جنبه های قابل ملاحظۀ پاسخ شما به آن بحران به اثبات میرساند که جاپان برای تجارت باز بوده و تا هنوز باز میباشد.

آقای بایدن و ناوتو کن صدراعظم جاپان در اوایل روز موافقه نمودند تا طرح بحث برانگیز انتقال قرارگاه نظامی اوکیناوا را به محل دیگری تطبیق نمایند.

XS
SM
MD
LG