لینک های دسترسی

پخش نوار صوتی بن لادن در انترنت


پخش نوار صوتی بن لادن در انترنت

یک نوار جدید صوتی که ادعا میشود صدای اسامه بن لادن رهبر القاعده باشد، به روی انترنت پخش گردیده و در مورد سیلاب های اخیر در پاکستان صحبت میکند.

این نوار 11 دقیقه یی که بروز جمعه در صفحات انترنتی جنگجویان پخش گردید، روی تلاش های امداد رسانی و آن اقداماتی متمرکز است که میتواند، از بروز حوادث طبیعی در آینده جلوگیری نماید.

طی هفته های اخیر این سومین پیام القاعده است که در مورد سیلاب های ویرانگر پاکستان منتشر میگردد.

یک گروه استخباراتی مستقر در ایالات متحده که از فعالیت های دهشت افگنی نظارت میکند مدعی است، پیام صوتی اخیر با نمایش عکس بن لادن به سمع میرسد، با تصاویری از توزیع کمک ها به سیلاب زده گان ادامه میابد.

بر اساس گزارشات در این نوار، بن لادن حکومت را به تغییر در نحوۀ اجرای کارهای امداد رسانی ترغیب نموده و خواستار ایجاد یک گروه امداد رسان برای مطالعۀ مناطق مسلمان نشینی گردیده است که در نزدیکی دریاها و یا مناطق کم ارتفاع واقع گردیده است. او همچنان خواستار سرمایه گذاری های بیشتر در عرصۀ زراعت شده است.

تاکنون تایید مستقل روی اعتبار این نوار صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG