لینک های دسترسی

Breaking News

بلینکن: به حمایت از زنان و دختران افغان متعهد استیم


انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا گفته است که کشورش به حمایت از زنان و دختران افغان و نیز ترویج برابری جنسیتی در سرتاسر جهان متعهد است.

بلینکن روز سه شنبه ۲۸ مارچ (هشتم حمل) در رویدادی زیر نام "وضعیت زنان وضعیت دموکراسی است" طالبان را به زدودن زنان از زندگی متهم کرد.

او گفت: "در افغانستان، با وصف، تلاش‌های روزمرهٔ طالبان برای زدودن زنان از زندگی روزمره، زنان هنوز هم مظاهره می‌کنند. آنان هنوز هم راه‌هایی را جستجو می‌کنند تا تخطی‌های حقوق بشری را مستندسازی کنند. آنان هنوز هم برای آیندهٔ روشن‌تر کشورشان مبارزه می‌کنند."

طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده و آنان را از حق آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم مکتب و کار، به استثنای شمار معدود بخش‌های صحی، محروم کرده اند.

انتونی بلینکن‌ گفت که ایالات متحده در کنار این زنان و همه کسانیکه برای مشارکت کامل، آزادانه و برابر زنان در سرتاسر جهان کار می‌کنند،‌ ایستاده و "از طریق دپلوماسی" به حمایت از آنان و ترویج برابری جنسیتی در سرتاسر جهان متعهد است.

او گفت که زنان نه تنها در زیر سلطهٔ نظام‌های خودکامه با چالش مواجه اند بلکه در شمار زیاد کشورها از فرصت‌های برابر برای آموزش و کار محروم اند.

بلینکن گفت: "خبرنگاران، فعالان، سیاستمداران و دیگر زنان فعال معروض به آزار و بدرفتاری متکرر آنلاین اند. زنان قربانی خشونت اغلباً دسترسی برابر به عدالت ندارند.

زنان معروض به تبعیض‌های اند که همواره آنان را متضرر می‌کند – چه این تبعیض از طریق معیارهای دوگانه در محیط کار باشد یا دسترسی به حقوق باروری یا هم قوانین ملی،‌ منجر به ایجاد موانع برای آموزش، دسترسی به خدمات صحی و داشتن ملکیت برای خودشان [زنان] و خانواده‌های‌شان می‌شود."

وزیر خارجهٔ ایالات متحده همچنین از زنان ایران ستایش کرد که به گفتهٔ وی با وصف "تهدید بزرگ" رژیم ایران شجاعانه اعتراض کرده و شعار "زن زندگی آزادی" سر می‌دهند.

XS
SM
MD
LG