لینک های دسترسی

Breaking News

بوکوحرام؛ ترور بی نقاب شد – قسمت چهارم


گروه بوکو حرام، به بهانۀ دین و مذهب، در سراسر نایجریا باعث مرگ و ویرانی شده است
گروه بوکو حرام، به بهانۀ دین و مذهب، در سراسر نایجریا باعث مرگ و ویرانی شده است

در جریان هفت سال جنگ و خشونت در نایجریا، بیشتر از ١٨ هزار نفر کشته شده است. این افراد، قربانیان خشونت ها و درگیری های جنگجویان گروه شناخته شدۀ تروریستی "بوکوحرام" با نیرو های حکومت نایجریا استند.

گروۀ دهشت افگن بوکوحرام، برای ادامۀ تسلط در شمال نایجریا، از روش های تحریف شده و خشونت آمیز شریعت اسلامی کار می گیرد. به عقیدۀ این گروه، تخطی هایی چون پوشیدن لباس غربی یا فراگیری علوم معاصر غیردینی، حرام بوده و مجازات سنگین را در قبال دارد.

ثبت و ضبط نوار ویدیویی از اعمال و خشونت‌های جنگجویان بوکوحرام، در ساحات تحت تصرف آن گروه یک امر نادر می باشد. زیرا این گروه به پنهان کاری کارکرد جنگجویانش و موقعیت آنان شهرت دارد.

اما صدای امریکا به انبوهی از فلم هایی دست یافته که توسط گروه بوکو حرام ثبت شده است. این ویدیو ها هنگام یک حمله بر جنگجویان بوکو حرام، از یک کمپیوتر آن گروه به دست آمده است.

بوهاری ، رئیس جمهور نایجریا در ماه دسمبر اعلام کرد که گروه بوکو حرام ختم گردیده است، وقتی صدای امریکا به شمال شرق نایجریا برای بررسی فلم های محرمانه بوکو حرام رفت ، آزمون های بزرگ بشری و امنیتی بر اثر تهدیدات این گروه در همه جا مشهود یافت، در قسمت چهارم و اخیر مجموعه مستند که پرده برداری از دهشت این گروه را به تصویر کشیده است ، ما داستان ها و نظریات و امید مردم نایجریا را خواهیم داد که از دهشت گروه بوکو حرام جان به سلامت بردند.

XS
SM
MD
LG