لینک های دسترسی

Breaking News

بوکوحرام؛ ترور بی نقاب شد - قسمت نخست


در جریان هفت سال جنگ و خشونت در نایجریا، بیشتر از ١٨ هزار نفر کشته شده است

در جریان هفت سال جنگ و خشونت در نایجریا، بیشتر از ١٨ هزار نفر کشته شده است. این افراد، قربانیان خشونت ها و درگیری های جنگجویان گروه شناخته شدۀ تروریستی "بوکوحرام" با نیرو های حکومت نایجریا استند.

گروۀ دهشت افگن بوکوحرام، برای ادامۀ تسلط در شمال نایجریا، از روش های تحریف شده و خشونت آمیز شریعت اسلامی کار می گیرد. به عقیدۀ این گروه، تخطی هایی چون پوشیدن لباس غربی یا فراگیری علوم معاصر غیردینی، حرام بوده و مجازات سنگین را در قبال دارد.

ثبت و ضبط نوار ویدیویی از اعمال و خشونت‌های جنگجویان بوکوحرام، در ساحات تحت تصرف آن گروه یک امر نادر می باشد. زیرا این گروه به پنهان کاری کارکرد جنگجویانش و موقعیت آنان شهرت دارد.

اما صدای امریکا به انبوهی از فلم هایی دست یافته که توسط گروه بوکو حرام ثبت شده است. این ویدیو ها هنگام یک حمله بر جنگجویان بوکو حرام، از یک کمپیوتر آن گروه به دست آمده است.

در بخش اول از سلسله گزارش های صدای امریکا در مورد اعمال گروه دهشت افگن بوکو حرام، جریان محاکمۀ صحرایی کسانی نشان داده میشود که به خرید و فروش و استعمال مواد مخدر متهم شده اند. آگاه باشید که بخشی از ویدیوی این گزارش ، به دلیل خشونت ها، ناراحت کننده است.

XS
SM
MD
LG