لینک های دسترسی

درمان امراض روانی با امواج الکترومقناطیسی ممکن شد


تخمین زده می شود که در حدود ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان دچار افسردگی روانی استند و این بیماری روی کیفیت زندگی آنان تاثر منفی می گذارد و در موارد شدید حتی میتواند بیماران را به خود کشی تشویق کند. اگر چه دواهای ضد افسردگی وجود دارد اما این دواها بر شماری از بیماران اثر نمی گذارد.

در پهلوی تجویز دوا، یکی از روشهای دیگر درمان افسردگی، استفاده از امواج الکترومقناطیسی می باشد. روش تحریک کردن مغز توسط أمواج الکترومقناطیسی از سال ۱۹۸۴ به اینسو مورد استفاده قرار می گیرد، اما نسل جدید ماشین های تولید کنندۀ امواج الکترو مقناطیسی، بخش های مشخص مغز انسان را که سبب ایجاد افسردگی می شود مورد شعاع قرار می دهد و نتایج این روش درمانی بهتر است.

شرکت "برینزوای" در اسرایل، نسل جدید ماشین های تولید کنندۀ أمواج الکترومقناطیسی را که برای درمان افسردگی به کار برده می شود، تولید می کند. روش درمان توسط این ماشین ها نظر به شدت بیماری متفاوت است. بیماران در مدت دو تا سه هفته ۳ هفته برای ۲۰ الی ۳۰ دقیقه در هر روز تحت معالجه قرار می گیرند. نظر به گفتۀ شرکت برینزوای، یگانه عوارض جانبی که بعد از تداوی بیماران تا به حال دیده شده، در بعضی موارد سردردی خفیف می باشد.

در اروپا نه تنها از این روش برای درمان افسردگی، بلکه برای معالجۀ جنون، الزایمر و پارکنسون و حتی برای ترک اعتیاد از دخانیات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تا به حال، اداره دولتی غذا و ادویۀ امریکا استفاده از این روش را تنها برای معالجۀ نوع افسردگی که در مقابل دوا مقاوم می باشد، اجازه داده است.

XS
SM
MD
LG