لینک های دسترسی

دوام حضور بریتانیا بعد از خروج عساکر خارجی از افغانستان


"الیستر بورت" معاون وزارت خارجه بریتانیا می گوید، با ختم ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان نیروهای بریتانیا برای آموزش نیروهای افغان باز هم حضور خواهند داشت و به یکبارگی افغانستان را ترک نخواهند گفت.

آقای بورت گفت اگر حکومتداری بهبود نیابد و مبارزه با فساد اداری تشدید نگردد، پس از سال 2014، مشکلات در افغانستان بیشتر خواهد شد.

الیستر بورت در رابطه با روند صلح با مخالفین دولت افغان نیز صحبت کرد و گفت لندن از مذاکرات به رهبری افغانها استقبال می کند.

XS
SM
MD
LG