لینک های دسترسی

Breaking News

بریتانیا وزیر امور 'تنهایی' تعیین کرد


مرد کهنسال بریتانیایی که به تنهایی منتظر بس در لندن ایستاده است

حکومت بریتانیا یک وزیر را برای مجادله با انزوای اجتماعی، یا تنهایی، به تازگی تعین کرده است.

تنهایی، یکی از مشکلات عمدۀ جامعۀ بریتانیا محسوب می شود که در هر ده بریتانیایی یک تن، آن را تجربه می کند.

تراسی کروچ، وزیر امور ورزش بریتانیا، در کنار وظیفۀ پیشین خود، پس از این در بخش مبارزه با "تنهایی" نیز کار خواهد کرد.

برای نخستین بار، کمیسیون رسیدگی به امور انزوای اجتماعی در پارلمان بریتانیا، توسط جو کوکس، قانونگذار فقید آن کشور در ۲۰۱۶ ایجاد شد.

تریسا می، صدراعظم بریتانیا روز چهارشنبه گفت "برای بسیاری مردم، تنهایی یکی از حقایق غم انگیز و دردناک زندگی عصری و مدرن می باشد."

تریسا می، صدراعظم بریتانیا تعهد سپرده با مشکلات ناشی از انزوای اجتماعی در بریتانیا مبارزه کند.
تریسا می، صدراعظم بریتانیا تعهد سپرده با مشکلات ناشی از انزوای اجتماعی در بریتانیا مبارزه کند.

خانم می وعده سپرد که با این "آزمون اجتماع" بریتانیا مبارزه کرده و "اقدامات لازمی را برای همگان جهت رسیدگی به تنهایی که سالمندان، مراقبت کنندگان متحمل شده، آنانیکه عزیزان شان را از دست داده اند – افرادی که کسی را برای صحبت کردن و یا شریک ساختن افکار و تجارب شان ندارند" انجام دهد.

صلیب سرخ بریتانیا می گوید که از ۶۵.۵ میلیون نفوس آن کشور، بیش از ۹ میلیون بریتانیایی، خود را همیشه یا اکثراً "تنها" توصیف می کنند.

اسناد حکومت بریتانیا نشان می دهد که بیشتر افراد بالاتر از ۷۵ سال در آن کشور، تنها زندگی می کنند و حدود ۲۰۰ هزار سالمند، در بیش از یک ماه با یک دوست یا أقارب خود صحبت و مکالمه نداشته اند.

کروچ، وزیر امور ورزش و تنهایی بریتانیا در صحبتی با بی بی سی گفت "می دانیم که تاثیر واقعی ناشی از انزوای اجتماعی و تنهایی نه تنها بر مردم و صحت جسمانی و روانی شان وجود دارد؛ بلکه بر جنبه های دیگر اجتماعی شان نیز تاثیر گذار می باشد. لذا می خواهیم با آن مشکلات و آزمون ها مبارزه کنیم."

XS
SM
MD
LG