لینک های دسترسی

تقاضای صدراعظم برتانیه به "آغازی جدید" در روابط با پاکستان


تقاضای صدراعظم برتانیه به "آغازی جدید" در روابط با پاکستان

دیوید کمرون صدراعظم برتانیه با تعهد چندین ملیون دالر کمک به پاکستان و افزایش سطح تجارت بین دو کشور خواستار "آغاز دوره" یی جدید در روابط بین دو کشور شد.

رهبربرتانیه اولین دیدارش را روز سه شنبه ازپاکستان تقریبا بعد ازهشت ماه اززمان اتهام جنجال برانگیزش انجام داده است که گفته بود اسلام آباد "هر دو راه مبارزه علیه دهشت افگنی" را میخواهد.

دیوید کمرون درکنفرانس خبری با یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان گفت دوکشور جنگ علیه دهشت افگنی را در صدر اولویت های شان قرارداده اند. ناوقت سه شنبه آقای کمرون درسخنرانی به محصلین پوهنتون خواستار آغازی تازه با پاکستان شد وبا بیان اینکه روابط بین دوکشور "غیرشکننده" است.

آقای کمرون به حیث بخشی از دیدارش برتانیه با پاکستان ایجاد یک مرکز آموزشی ضد انفجاری غرض کمک به پاکستان درازبین بردن بم های کنارجاده را اعلام کرد.

برتانیه همچنین به پاکستان تا مبلغ یک ملیارد دالر کمک به معارف کشور وعده داد. این پول برای آموزش ٩٠٠٠٠ معلم جدید و اعمار وبازسازی مکاتب غرض کمک به چهار ملیون متعلم مکاتب به مصرف می رسد.

XS
SM
MD
LG