لینک های دسترسی

Breaking News

منظوری محافظین مسلح از سوی برتانیه


منظوری محافظین مسلح از سوی برتانیه

دیوید کمرون صدر اعظم بریتانیا می گوید که کشتی های تجارتی تحت بیرق بریتانیا که از مسیر شاخ افریقا می گذرند، برای مصؤونیت از دزدان دریایی، اجازۀ انتقال محافظین مسلح را خواهند داشت.

آقای کمرون به روز یک شنبه در صحبت تلویزیونی گفت که شرکت های بارچالانی بزودی خواهند توانست برای دریافت اجازه نامۀ محافظین و استفادۀ سلاح در سواحل سومالیا، درخواست نمایند.

تحت این برنامه استفادۀ سلاح در خلیج عدن و بحیرۀ عرب نیز مجاز قرار داده خواهد شد.

دزدان دریایی سومالیایی طی سال های اخیر در بحر هند، تعداد زیاد کشتی های باربری و تجارتی بین المللی را توقف داده و ده ها میلیون دالر را در بدل رهایی آنها از شرکت های بارچالانی دریافت کرده اند.

XS
SM
MD
LG