لینک های دسترسی

Breaking News

کاستن آسیب پذیری در برابرگرسنگی


Building Resilience Against Hunger
Building Resilience Against Hunger

شاخض گرسنگی درجهان برای ٢٠١٣ نشان میدهد که اندازه گرسنگی در جهان روبه کاهش میرود، اما در ۱۹ کشورهنوز وضع تغیرنکرده است

در یک گزارش تازه گفته شده است که جهان رو به انکشاف از اثرتغیراقلیم، آب و هوای نا مناسب، جنگها و منازعات، تخریبات محیط زیست وحکومت داری ضعیف صدمه می بیند. گفته شده است که تامین امنیت غذایی در تحت این شرایط ایجاب می کند تا کمکهای عاجل به این جوامع باید توام با معاونت های انکشافی باشد.

شاخض گرسنگی درجهان برای ٢٠١٣ نشان میدهد که اندازه گرسنگی در جهان روبه کاهش می رود، اما در نوزده کشورهنوز وضع تغیرنکرده است حتی حالت گرسنگی هنوز به سطح خطرناک قبلی خود باقی مانده است.

کرس بنی از انستتیوت مطالعات انکشافی در لندن یکی ازمولفان شاخص گرسنگی می باشد. او گفت: "کشورهای جنوب صحرای اعظم در افریقا بخشی از جهان است که درآن حالت مردم نظر به سایرمناطق راحت تر نیست. ازین سبب گزارش منتشرشده مشکلات این کشورهارا بیشترمطمح نظر قرارداده است و این کاردلایل خود را دارد. با انکه وضع در قسمت هایی از آسیای جنوبی به همین منوال است اما وضع در جنوب صحرای اعظم در افریقا متفاوت تر از آن می باشد.

از روی شاخص گرسنگی چنین معلوم می شود که بروندی، اریتیریا و کوموروس بیشتر به خطر گرسنگی مواجه اند.

گزارش هشتم سالانه از طرف انستتیوت پالیسی و تحقیق غذایی یا آی اف پی آر آی به نشر رسیده است. درگزارش ١٢٠ کشوردرحال انکشاف و درحال انتقال تحت غور قرار گرفته اند. نتایج به اساس تعداد کسانی که درین کشور ها از لحاظ تغذیه درسطح پایین قراردارند، تعداد اطفال زیر سن پنج که وزن کم دارند و تعداد وفیات درین سن بنا شده است.

شاخص گرسنگی می گوید بیشتر از دونیم ملیارد انسان از جمعیت جهان با کمتراز دو دالر در روز امرار معاش می نماید. موجودیت یک عضو مریض دریک خانواده، خشکسالی، از دست دادن شغل از بحران عمده محسوب می شود. گزارش می نویسد این اشخاص آسیب پذیر میکانیزمی در اختیارندارند تا با این نوع بحران مجادله نمایند.

تعداد زیادی هنوز در جهان وجود دارد که آسیب پذیر اند. وقتی این اشخاص وسیله ای برای تحفظ خویش نداشته باشند و ضربه می بینند تصمیمی را اتخاذ می کنند که برای دفع الوقت مفید بوده اما درطی مدت طولانی ممکن مضر ثابت شود.

آسیب پذیری خانواده ها در برابر گرسنگی

طورمثال وقتی دهقان محصول خویش را دراثر خشکسالی یا سیل از دست می دهد، آنها مدرک عایدات و غذایی خویش را نیز ازدست می دهند. ازین سبب ایشان کاری که می کنند این است تامواد غذایی رابرای خانواده خویش کم سازند.

طور مثال هرگاه این خانواده طفل سه ساله ای داشته باشد که به او غذایی کافی مهیا نشود درین صورت این خانواده خساره دایمی را متقبل می شود چون چنین طفلی که به سوی تغذی دچار می شود تا آخر زندگی از آن رنج خواهد برد.

طفلی که به سوی تغذی دچارشود مغزش نیز انکشاف نمی کند و نمی تواند به خوبی آموزش ببیند.

گروهای بشری می گویند جوامع در مقابل شوکی که می بینند باید ازخود انعطاف پذیری نشان دهند.

انعطاف یا تحمل پذیری حالتی است که درآن جوامع از تصامیمی خود داری می کنند که درمدت زمان طولانی مضرثابت شود.

آنها برای تبارز انعطاف پذیری به انواع پالیسی های متفاوتی ضرورت دارند.

چنانچه وقتی خشکسالی رخ میدهد، مردمان درجنوب صحرا می کوشند تا تعدادی از حیوانات شانرا به فروش برسانند تا بتوانند خود و بقیه حیوانات شانرا تغذیه کنند. اما این حیوانات درحقیقت امرار معاش این مردم است و باید پالیسی عملی شود که مالداران یک اندازه کمک بدست بیاورند و درضمن بتوانند حیوانات شانرا نیز نگه کنند.

برای مناطقی که در معرض سیل ها قراردارند باید پیش گویی آب وهوا به آنها وقت به وقت ابلاغ شود تا ایشان بتوانند خود را از گزند حوادث طبیعی در امان نگهدارند و این تحفظ ازطریق ساختن پناهاه گاه و سایر اقدامات ازجانب حکومت تامین می شود.

شاخص گرسنگی جهانی می گوید انعطاف پذیری می تواند تحولات اقتصادی، اجتماعی و محیطی را بدنبال داشته باشد و به این صورت جوامع می توانند ضرباتی را که به آنها میرسد تحمل نمایند.

گزارش: جودی کاپوا خبرنگار صدای امریکا
برگردان دری از: عبدل واجد عادل
XS
SM
MD
LG