لینک های دسترسی

دروازه های مساجد کلفرونیا به غیر مسلمان ها باز شد


عکس آرشیف: مرکز اسلامی در ایالت مشیگن
دروازه های مساجد شهرها جنوبی ایالت کلفرونیا به روز یک شنبه به روی پیروان سایر ادیان باز شد.

هدف از این ابتکار برطرف کردن افکار و رفتار کلیشه یی و جانبدارانه و ترس از اسلام است که پس از گذشت بیش از یک دهه از حملات دهشت افگنی یازدهم سپتمبر هنوز هم در امریکا حاکم می باشد.

مسلمانان در جنوب کلفرونیا به روز یک شنبه – روزی که مسیحیان به کلیسا میروند – غیر مسلمانان را فرصت دادند تا در مورد اسلام پرسش ها و نگرانی های شان را مطرح کنند.
احمد عاصم بایوکسوی، رئیس امور مذهبی در مرکز اسلامی کلفرونیای جنوبی به صدای امریکا گفت که می خواهد مسلمانان را از این طریق به معرفی بگیرد.

آقای عاصم بایوکسوی افزود "هدف کُلی گشودن دروازه های مساجد... معرفی ما، جامعه ما، دین ما و فرهنگ ما به سایر برادران و خواهرانِ است که گذشته متفاوت دارند."

واکنش ها

گلوریانا پیوناتی مسیحی از گشایش دروازه های مسجد به روی غیر مسلمانان از طریق کلیسا آگاهی حاصل کرده بود می گوید "نمی دانستم که چه توقع کنم، اما زمانی که مردم را دیدم که در هر گوشه گرد هم آمده و از آنها با چهره های مملو از تبسم پذیرایی می شود، شگفت زده شدم."

امانی شمس از موجودیت ذهنیت های بد در قبال مسلمانان صحبت کرده به صدای امریکا گفت "جهل هنوز هم وجود دارد و این بسیار مایه تأسف است."

محمود عبدالباسط می گوید که ترس از اسلام در میان برخی از امریکایی ها توسط رسانه ها پخش شده است زیرا "به اندازۀ زیادی از معلومات نادرست و یک نواخت در مورد مسلمانان"در رادیو و تلویزیون پخش می شود که این وضع فشار را بر مسلمان های امریکایی افزایش می دهد.

صالح خولاکی، عضو مرکز اسلامی کالفرونیای جنوبی می گوید که مسلمانان امریکایی عقیدۀ معتدل دارند و با مسلمانان افراطی کشور های دیگر متفاوت می باشند.

مسلمانانِ، مانند خولاکی، می گویند که آنها امیدوارند گفت و شنود و ابتکار های چون "دعوت به مساجد" باعث درک بیشتر و رفع تصور نادرست در مورد مسلمانان در امریکا و جهان گردد.
XS
SM
MD
LG