لینک های دسترسی

Breaking News

پنج کشور سواحل خزر موافقتنامه کلیدی را امضا کردند


امروز یکشنبه رهبران پنج کشور ساحلی منطقه خزر در شهر آکتائو کشور قزاقستان یک موافقتنامه کلیدی را امضا کردند. این موافقتنامه که به عنوان کنوانسیون حقوقی دریای خزر نامیده شده است روی توسعه ثروت ناشی از درآمد نفت، گاز و خاویار متمرکز است.

آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان انتظار میرود که روی موضع قانونی دریای خزر که از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت منازعه قرار دارد به موافقه برسند.

نشست میان رهبران این پنج کشور در شهر ساحلی آکتائو به کاهش تنش در این منطقه نظامی شده کمک خواهد کرد. کریملین در واکنش به این نشست میگوید که این موافقتنامه اکثر ساحات این دریا را تحت استفاده مشترک قرار میدهد ولی بستر زیر اب و منابع انرا تقسیم میکند.

همچنان طبق این موافقتنامه، به هیچ کشور دیگری اجازه داشتن مرکز نظامی در منطقه دریای خزر داده نمیشود.

نور سلطان نظربایووف، رئیس جمهور قزاقستان بروز شنبه، یک روز قبل از امضای این موافقه تاریخی، از پروسه مدرن سازی بندر دریای خزر استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این عملیه با پروژه یک کمربند یک جاده کشور چین، که ابتکار رئیس جمهور چین برای احیای انچه زمانی جاده ابریشم نامیده میشود میباشد، منتهی گردد.

یکی از مهم ترین جهت ها، انکشاف ظرفیت ترانسپورت و ترانزیت این کشور است. قزاقستان که نهمین کشور بزرگ جهانست، وسعت زیادی دارد، به همین دلیل ترانسپورت، هم برای ارتباط داخلی و هم برای تجارت با همسایه، ها بسیار مهم است.

گسترش ظرفیت ایندو بندر برای صنعت نفت خام قزاقستان نیز حائز اهمیت است. روسیه از این بخش موافقتنامه که به کشور های دیگر اجازه داشتن پایگاه های نظامی در دریای خزر داده نمیشود به این دلیل استقبال کرد که روسیه میتواند کنترول نظامی خود را در انجا حفظ کند.

ایران یک بخش کوچکی از دریای خزر را تحت تسلط خود دارد و طبق این موافقتنامه، ایران نیز با استفاده از قوانین واضح و تازه ان در تفحصات نفت و گاز با اذربایجان شامل خواهد شد.

XS
SM
MD
LG