لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی محتاطانۀ هند در مورد تعلیق کمک های امریکا به پاکستان


پس از تعلیق کمک ۱.۹ میلیارد دالری ایالات متحده برای پاکستان، حال مقامات هندی به گونۀ محتاطانه از اقدام امریکا، ابراز خوشبینی کرده اند.

ایالات متحده امریکا اخیراً اعلام کرد که کمک ۱.۹ میلیارد دالری امنیتی را برای پاکستان تا زمانی به حالت تعلیق در می آورد که اسلام آباد بر ضد سازمان های دهشت افگن به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی اقدام کند.

ایالات متحده پس از آن کمک های مالی خود را به پاکستان به حالت تعلیق آورد که واشنگتن به شمول دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، اسلام آباد را به فراهم آوری پناهگاه های امن برای گروه های دهشت افگنی و تندرو متهم کرده، ادعا کرد که اسلام آباد در برابر دهشت افگنان اقدام جدی نمی کند.

اسلام آباد در گذشته و حال این ادعا ها را رد کرده گفته است که پاکستان خود قربانی اعمال دهشت افگنان بوده و در برابر آن گروه ها سخت جنگیده است.

اقدامات اخیر واشنگتن در برابر اسلام آباد به طور گسترده مورد ستایش مقامات دهلی جدید قرار گرفته است. هند از دیر مدت به این سو ادعا کرده است که آن کشور قربانی حملات دهشت افگنانی قرار گرفته است که در قلمرو پاکستان، پناهگاه های امن دارند.

اما آروند گوپتا، رئیس یک مرکز تحقیقی موسوم به Vivekananda International Foundation مستقر در دهلی جدید، می گوید که "قبل از وقت است در مورد اقدام رئیس جمهور ترمپ قضاوت کرد، اما چنین طرز دید تازه و نو است."

در حین حال، بسیاری در هند به این باور اند که نگرانی عمدۀ واشنگتن این است تا اسلام آباد بر ضد گروه های دهشت افگنی مثل شبکۀ حقانی و طالبان افغان اقدام کند، زیرا ایالات متحده خواهان ثبات در افغانستان است.

برخی از تحلیلگران مستقر در دهلی جدید به این باور اند که باید "انتظار کشید و نظاره" کرد که پالیسی جدید ایالات متحده در برابر پاکستان چه نتایجی را در قبال خواهد شد.

سوخ دئو موونی، یک متخصص جنوب آسیا در انستتیوت مطالعات دفاعی مستقر در دهلی جدید، دو سوال را مطرح می کند. اول، آیا پالیسی ایالات متحده در برابر پاکستان به پیش رفت یا نه؟ دوم، آیا ایالات متحده هند را هم در این قضیه در نظر خواهد گرفت یا نه؟

در ماه های اخیر، نگرانی های هند در مورد فعالیت گروه های دهشت افگنی، به طور روز افزون به یک موضوع حساس مبدل شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده، به تاریخ ۱۷ آگست ۲۰۱۷ بر حزب المجاهدین مستقر در کشمیر، تعزیرات وضع کرد و این گروه را "یک سازمان دهشت افگن خارجی" عنوان کرد.

قبل بر آن، در ماه جون ۲۰۱۷، وزارت خارجه امریکا، سید صلاح الدین، رهبر حزب المجاهدین را یک دهشت افگن جهانی عنوان کرده و تعزیراتی را به هدف اعمال فشار بر این حزب، وضع کرد.

حزب المجاهدین در سال ۱۹۸۹ در مظفر آباد، پایتخت کشمیر تحت کنترول پاکستان تشکیل شد و گفته میشود که بزرگترین گروه تندرو در کشمیر میباشد.

در نظر گرفتن خواست هند

با وجود اقدام جدی ایالات متحده در برابر پاکستان، برخی از تحلیلگران مستقر در دهلی جدید به این باور اند که اقدام جدید ادارۀ رئیس جمهور ترمپ ممکن اسلام آباد را وا ندارد تا از فراهم آوری پناهگاه های امن برای گروه های تندرو و دهشت افگن مثل حزب المجاهدین مستقر در کشمیر، ابا ورزد.

اما به نظر می رسد که مقامات امریکایی نگرانی هند را مدنظر خواهند گرفت.

کنت جستر، سفیر ایالات متحده در هند، پنجشنبه گذشته گفت که واشنگتن به صورت واضح گفته است که "دهشت افگنی فرا مرزی، و فراهم آوری پناهگاه امن برای دهشت افگنان در هیچ جایی" تحمل نخواهد شد.

اما زمانیکه از آقای جستر در مورد اینکه چرا ایالات متحده نام گروه های دهشت افگنی فعال در هند را حین اعلام تعلیق کمک ها به پاکستان ذکر نکرد پرسیده شد، این دیپلومات امریکایی در پاسخ گفت "پاکستان در مورد اوضاع افغانستان بی نهایت از اهمیت برخوردار است" و ثبات در افغانستان بدون سهمگیری اسلام آباد ممکن نخواهد بود.

نگرانی دیگر نیز در هند وجود دارد و آن اینکه ادامه فشار های ایالات متحده بر پاکستان، ممکن سبب شود تا اسلام آباد بیشتر به چین متمایل شود، کشوریکه تلاش می کند از نفوذ بیشتر در منطقه جنوب آسیا برخوردار شود و این چیزی است که دهلی نمی خواهد شاهد آن باشد.

XS
SM
MD
LG