لینک های دسترسی

بازگشایی فابریکۀ سمنت پس از سال های طولانی


اولین فابریکه سمنت افغانستان بعد از دو دهه رکود، دوباره به فعالیت آغاز کرده است. فابریکۀ سمنت جبل السراج که در جریان جنگ ها تخریب و از فعالیت باز مانده بود، پس از بازسازی زمینۀ اشتغال برای دها تن را فراهم کرده است.

XS
SM
MD
LG