لینک های دسترسی

Breaking News

مرگ و میر کودکان در جهان کاهش یافته است


ملل متحد: بهبود وضعیت کودکان در کشور های روبه انکشاف بی پیشینه است
ملل متحد: بهبود وضعیت کودکان در کشور های روبه انکشاف بی پیشینه است

سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که عملکرد حکومت ها و اجرای اقدامات سادۀ محافظتی، فاصله میان مرگ و میر کودکان زیر سن پنج سال را در خانواده های غنی و فقیر کمتر ساخته است.

به اساس گزارش سازمان ملل متحد، میزان مرگ و میر اطفال از ۱۲.۷ در صد در سال ١٩٩٠ به ۶.۳ در صد در سال ٢٠١٣ افت داشته است یا به عبارۀ دیگر مرگ و میر کودکان حدود ۱۷ هزار در روز کاهش یافته است.

اران بندیفید، تحلیلگر صحی در پوهنتون ستانفورد این پیشرفت را با استعمال جالی های ضد پشه ملاریا، استفاده از او ار اس یا محلول نمک برای درمان اسهالات کودکان در کشورهای با سطح درآمد متوسط و کم مرتبط می داند.

بندیفید می گوید که نادار ترین نادارها یعنی کشورهاییکه مردم آن به طور اوسط با یک تا دو دالر در روز امرار معاش می کنند، تقلیل در میزان مرگ و میر اطفال را تجربه کرده اند. به گفتۀ وی کودکان این کشور ها به گونۀ بیشینه از مرگ نجات یافته و بیشتر عمر می کنند.

بندیفید در رهبری گروهی از پژوهشگران در فاکولتۀ طب پوهنتون ستانفورد، با استفاده از احصائیه ها و سروی ها میزان مرگ و میر اطفال را در ٥۴ کشور مطالعه کرده است. درین سروی یک میلیون و دو صد هزار زن در ۹۲۹ هزار خانواده شامل بود.

پژوهشگران اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر اطفال بین سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ را با ارقام ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ مقایسه کردند.

آنان دریافتند که میزان مرگ و میر ٣،۴ در ۱۰۰۰ تولد زنده در خانواده های فقیر، ۳.۳۶ در ۱۰۰۰ تولد زنده در خانواده های دارای عاید متوسط و ۲.۰۶ در ۱۰۰۰ تولد زنده در خانواده های متمول کاهش یافته است.

بندیفید می گوید در کشورهاییکه از حکومت داری خوبی برخوردار اند، معاونتهای بین المللی به مردم می رسد. اما به گفتۀ وی در کشورهاییکه فساد اداری و عدم حاکمیت قانون وجود دارد تعداد مرگ و میر اطفال درهمین زمان بیشتر شده است.

به گفتۀ این پژوهشگر در کشور هایی نظیر نایجریا که بوکوحرام وجود دارد یا کشوری مانند پاکستان که در آن واکسیناتوران به دیدۀ بد نگریسته می شوند، حکومات نمی توانند شرایط ضروری و حفاظت لازمی را برای کارمندان صحی فراهم کند.

درکشورهایی که توانسته اند فاصله بین غریب و متمول را در بخش میزان مرگ و میر اطفال به خوبی کم کنند بنگله دیش، بولیویا، ساحل عاج، مصر و گانا می باشد.

دفتر بین المللی حمایه اطفال با نشر گزارش سال ۲۰۱۳ در مورد وضعیت نوزادان در سطح جهان گفته است که همه ساله ۳۰۰۰ نوزاد در افغانستان در نخستین روز تولد شان، از بین می روند.

گزارش حاکی است که پیش از سال ۲۰۰۱ میلادی میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان ۲۵ در صد بود، اما اکنون این رقم به ۱۰ در صد کاهش یافته است.

همچنان در سال ۲۰۰۱ از هر صد هزار زن افغان ۱۶۰۰ زن در هنگام زایمان جان خود را از دست می داد، اما اکنون از هر صد هزار مادر ۳۲۷ تن در جریان زایمان از بین می رود.

XS
SM
MD
LG