لینک های دسترسی

نجات معدن چیان گیرمانده روز چهارشنبه در چیلی آغاز خواهد شد


نجات معدن چیان گیرمانده روز چهارشنبه در چیلی آغاز خواهد شد

وزیرمعدن چیلی می گوید نجات 33 معدنچی که در زیرزمین برای دو ماه گیر مانده اند روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

لورنس گولبرنی، وزیر معدن چیلی روز شنبه گفت تیم های نجات باید اول یک بخش از تونل فرار را مستحکم سازند که روز شنبه تکمیل شد. بعد از تکمیل تونل، انجینران یک کمره ویدیویی را به داخل تونل تعبیه می نمایند و تصمیم گرفتند تا یک بخش 96 متری را با پیپ های فولادی محکم کنند. معدن چیان به طور انفرادی با کپسول فرار با مصئونیت از زیر زمین بیرون می شوند.

تاسیسات حفاری درنهایت روز شنبه به عمق 622 متری زیرزمین رسید که خوشحالی و اشک عمله نجات و فامیل های معدن چیان را به همراه بود.

XS
SM
MD
LG