لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان از میکانیزم چین برای جنگ با تروریزم حمایت کرد


رئیس جمهور غنی در دیدار با لوی درستیز چین گفته است که بدون تفکیک خوب و بد با تروریزم مبارزه شود.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی از پیشنهاد چین مبنی بر پیوستن افغانستان به میکانیزم منطقه یی مبارزه با تروریزم حمایت کرد که افزون بر چین، پاکستان و تاجکستان نیز در آن شامل اند.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور غنی ضمن حمایت از این پیشنهاد تاکید کرد که با تروریزم "بدون تفکیک خوب و بد" باید مبارزۀ یکسان صورت گیرد.

آقای هاشمی گفت که چین در تابستان سال روان میلادی نشست منطقه یی را برای هماهنگی مبارزه بر ضد دهشت افگنی برگزار خواهد کرد.

عبدالله عبدالله در دیدار با لوی درستیز چین گفت که تروریزم مشکل جهانی است و باید در سطح منطقه و جهان با آن مبارزه شود.
عبدالله عبدالله در دیدار با لوی درستیز چین گفت که تروریزم مشکل جهانی است و باید در سطح منطقه و جهان با آن مبارزه شود.

جزئیاتی در مورد میکانیزم جدید منطقه یی مبارزه بر ضد دهشت افگنی ارایه نشده است، اما افغانستان، چین، پاکستان و تاجکستان از ناحیۀ گروه های دهشت افگن نگرانی عمیق امنیتی دارند.

در حالیکه ده‌ها هزار سرباز امریکایی و ناتو افغانستان را ترک گفته اند، نگرانی در منطقه پیدا شده است که مبادا بار دیگر گروه های دهشت افگن در افغانستان حاکم شده و امنیت سرتاسر منطقه را با تهدید مواجه کنند.

شورشگری مسلمانان اویغور در ایالت شین ژیانگ چین که گمان می رود با سایر حلقات تندور در منطقه ارتباط داشته باشد، مایۀ نگرانی شدید چین بوده و آن کشور را واداشته است تا در سطح منطقه از گسترش چنین تحرکات جلوگیری کند.

لوی درستیز چین در دیدار با مقامهای امنیتی افغان از کمک ۳۰۰ میلیون یوان بیجینگ به نیروهای افغان خبر داد.
لوی درستیز چین در دیدار با مقامهای امنیتی افغان از کمک ۳۰۰ میلیون یوان بیجینگ به نیروهای افغان خبر داد.

حکومت چین مسوولیت چندین رویداد اخیر امنیتی را در ایالت نیمه خود مختار شین ژیانگ آن کشور، به دوش شورشیان جدایی طلب اویغور افگنده است. بیجنگ برای سرکوب شورشیان اویغور از پاکستان نیز خواستار کمک شده است.

تاجکستان نیز گاه ناگاه شاهد رویداد های امنیتی و دهشت افگنی بوده است و گزارشهایی نیز وجود دارد که اعضای حرکت اسلامی تاجکستان به ساده‌گی در مناطق مرزی آن کشور با افغانستان و پاکستان تردد داشته و روابط نزدیک با طالبان دارند.

این در حالی است که جنرال فان فین هوی لوی درستیز قوای مسلح خلق چین از دو روز به اینسو سرگرم دیدار با مقامهای افغان در کابل است و بخشی از مباحثات وی با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع و سایر مقامهای افغان به مبارزه بر ضد دهشت افگنی تمرکز داشته است.

XS
SM
MD
LG