لینک های دسترسی

عدم آگاهی چین از پیشنهاد اعمار قوای بحری در پاکستان


عدم آگاهی چین از پیشنهاد اعمار قوای بحری در پاکستان

سخنگوی وزارت خارجۀ چین روز سه شنبه اعلان نمود که آنها از دعوت نامۀ پاکستان غرض تأسیس قرارگاه قوای بحری در آن کشور آگاهی ندارند.

احمد مختار وزیر دفاع پاکستان به روز شنبه با نشر بیانیۀ اعلان کرد که دعوت نامه در جریان سفر یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان به چین به عمل آمده بود.

اما ژیانگ یو سخنگوی وزارت خارجۀ چین گفت ازین پروژه آگاهی ندارد. او گفت تا جاییکه او اطلاع دارد، موضوع در جریان سفر آقای گیلانی مورد بحث قرارنگرفته است.

آقای مختار در بیانیۀ مطبوعاتی تذکر داده بود که چین موافقه نموده تا با ختم قرارداد سنگاپور در بندر گوادَر، چین ادارۀ بندر را به عهده خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG