لینک های دسترسی

Breaking News

محدودیت زمانی ریاست جمهوری چین لغو شد


حکومت چین روز یکشنبه محدودیت دورۀ ریاست جمهوری آن کشور را از قانون اساسی، حذف کرد و به این ترتیب، شی جی پینگ حال حق دارد تا زمان نا محدود در کرسی ریاست جمهوری باقی بماند.

پس از مائو زدونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین که ۴۰ سال قبل در گذشت، قانون اساسی چین شی جی پینگ را به حیث مقتدر ترین رهبر تایید کرده است.

حزب حاکم چین در ماه فبروری ۲۰۱۸ پیشنهاد تعدیل این مادۀ قانون اساسی آن کشور را ارایه کرد و هیچ شکی وجود نداشت که چنین پیشنهاد از سوی پارلمان چین رد شود، زیرا اعضای پارلمان مربوط به حزب حاکم است.

از مجموعۀ ۳۰۰۰ نماینده در پارلمان چین، فقط دو نفر رای مخالف داد و سه نمایندۀ دیگر رای ممتنع داد و متباقی همه رای موافق دادند.

درج تئوری های سیاسی رئیس جمهور کنونی چین در قانون اساسی که قبلاً در اکتوبر سال گذشته در جریان برگزاری کنگرۀ حزبی در خط مشی حزب حاکم گنجانیده شد، از تعدیلات دیگری است که در قانون اساسی چین آمده است. علاوه بر آن، مادۀ دیگر نیز در این قانون اساسی گنجانیده شد که بر اساس آن ادارۀ مبارزه بر ضد فساد اداری در آن کشور، چارچوب قانونی پیدا کرد.

محدویت دو دور پنج ساله ریاست جمهوری شش سال پس از مرگ مائو زدونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین، در قانون اساسی ۱۹۸۲ تسجیل شد. مائو زدونگ به این باور بود که ، حاکمیت یک فرد می تواند خطرات آشفتگی سیاسی را در پی داشته باشد.

از بین بردن محدودیت دو دورۀ ریاست جمهوری نگرانی هایی را به وجود آورده که حاکمیت یک فرد ممکن موجب خودکامگی و آشفتگی های سیاسی در آن کشور شود.

اما شن شونیائو، رئیس کمیسیون امور قانونگذاری پارلمان چین، پس از رای گیری به خبرنگاران گفت که تعدیل قانون اساسی مبنی بر لغو محدودیت دورۀ کاری رئیس جمهور موجب حاکمیت یک فرد و یا آشفتگی سیاسی در آن کشور نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG