لینک های دسترسی

Breaking News

پیامد نادیده گرفتن تلفات ملکی افغانها برای امریکا


امریکا در تعهد به تعاملات تازۀ نظامی، بدون عطف در مورد آنچه با پرداخت قیمت بلند از گذشته آموخته، سریع عمل می کند.
امریکا در تعهد به تعاملات تازۀ نظامی، بدون عطف در مورد آنچه با پرداخت قیمت بلند از گذشته آموخته، سریع عمل می کند.

یک گزارشی که از سوی موسسۀ خیریه موسوم به بنیاد جامعۀ باز نشر شده حاکیست که تلفات ملکی در جنگ افغانستان، مأموریت نظامی ایالات متحده در آن کشور را سخت ضربه زده و باعث شده که طالبان به گونۀ فزاینده رشد کنند.

این گزارش بنیاد جامعۀ باز که مقر آن در واشنگتن دی سی است به روز چهارشنبه پخش گردید، می افزاید که ایالات متحده تأثیر طولانی مدت تلفات ملکی در مأموریت های نظامی اش را از نظر انداخته و هنوز هم از آنچه در پانزده سال گذشته در افغانستان آموخته، کار نمیگیرد.

در گزارش همچنان آمده است که پلانگذاری ضعیف حملات هوایی، اشتباه در شناسایی اهداف، مهمات منفجر ناشده، و حمله های خودی از سوی شرکای غیر امریکایی اکثراً عامل اینگونه تلفات ملکی بوده است. اما پنتاگون چندین بار گفته که برای جلوگیری از تلفات ملکی، از هرآنچه در توان دارد، دریغ نمیکند.

میشل فلورنوی، یکی از معاونین پیشین وزارت دفاع ایالات متحده نیز حین بحث با نویسندگان این گزارش در شهر واشنگتن دی سی گفت که ایالات متحدۀ امریکا در تعهد به تعاملات تازۀ نظامی، بدون عطف در مورد آنچه با پرداخت قیمت بلند از گذشته آموخته، سریع عمل می کند.

خانم فلورنوی که به باور اغلب و در صورت برنده شدن دیموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا به سمت وزارت دفاع آن کشور هم برگزیده خواهد شد همچنان گفت که "پس از ۱۵ سال جنگ هنوز هم انعکاس بیسیار کوچک از آنچه که باید ما از تجارب به دست آمده به خصوص در سطوع استراتیژیک می آموختیم، موجود است".

در این گزارش آمده که گروه های محلی متخاصم در افغانستان همواره باعث شده تا نیروهای امریکایی یک طرف تخاصم را آماج قرار داده و در نهایت با عث تلفات افراد ملکی و گسترش روحیۀ ضد امریکایی در بین افغان ها شود.

کریستوفر کولندا یکی از متقاعدین اردوی ایالات متحدۀ امریکا که در نوشتن این گزارش معاونت کرده گفت که صدمات وارده به غیر نظامیان، شورشگرایی را تسریع بخشیده و چهرۀ ایالات متحده و حکومات افغانستان را خدشه دار ساخته است.

در این گزارش از چندین عامل تلفات غیر نظامیان یاد آوری شده، اما حملات هوایی پلان ناشده، ممد اصلی ایجاد خسارات و تلفات ملکی ها در افغانستان مشخص شده است.

گزارش به گونۀ مثال از سال ۲۰۰۸ یاد آوری کرده که در آن حملات هوایی عامل اصلی ۶۴ در صد تلفات ۸۲۸ نفر غیر نظامی در جریان جنگ افغانستان مشخص شده بود.

پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا هنوز هم گیچ رویداد سال گذشته در کندز است که در نتیجۀ حملۀ غیر عمدی نیروهای هوایی آن کشور بر یک شفاخانۀ سازمان داکتران بدون سرحد، حد اقل ۴۲ نفر کشته شدند.

از سوی هم در این گزارش، آنچه شرکای حریص یا غارتگر ایالات متحده در افغانستان نامیده شده، به گونۀ جدی مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس گزارش، ایالات متحدۀ امریکا با کسانی کار کرده و یا می کند که به دلیل داشتن روابط نزدیک و نمایان با نظامیان امریکایی، با معافیت از مجازات در افغانستان فعالیت داشته اند.

پیشنهادات

نویسندگان این گزارش برای رسیدگی به بحران تلفات غیر نظامیان در افغانستان و جلوگیری از تاثیر منفی آن بالای مأموریت های نظامی امریکا، شمار زیادی از پیشنهادات را مطرح کرده اند. یکی از این پیشنهادات تطبیق برنامه های محافظتی از غیر نظامیان است که بر اساس آنان گروه های مشخص، از خسارات غیر نظامیان نظارت کرده و به خاطر بهبود روند تصمیم گیری در میدان جنگ، با فرماندهان نظامی در تماس مداوم میباشند.

پیشنهاد دیگر در گزارش این است که مقامات نظامی باید به خاطر رسیدگی به خسارات به میان آمده به غیر نظامیان، به گونه یی واکنش نشان دهند که از انکار های قبل از وقت جلوگیری شده، زمینۀ ارتباطات به وقت به میان آمده و توضیحات مشرح و واضیح از اقدامات و نتایج تحقیقات با مردم، قربانیان حادثه و کشور میزبان به زود ترین فرصت ارایه شود.

XS
SM
MD
LG