لینک های دسترسی

Breaking News

عنعنات ناپسند جاگزین قانون در سرپل شده است - آرزو


از آغاز سال روان تا کنون ۸۰ مورد خشونت علیه زنان در ولایت سرپل ثبت شده است

مسوولین ریاست امور زنان ولایت سرپل می گویند که با آنکه موارد خشونت با زنان در آن ولایت نسبت به یک سال گذشته افزایش نداشته است، با آنهم شماری از زنان آن ولایت قربانی خشونت اند.

نسیمه آرزو، رئیس امور زنان ولایت سرپل می گوید که شماری از عالمان دینی و ملا ها برضد خانه امن زنان تبلیغ کرده و این پناهگاه ها را مکانی برای ترویج بد اخلاقی به مردم معرفی کرده اند. او افزود که بار ها از سوی طالبان تهدید شده است.

در همین حال مقامات پولیس سرپل گفته اند که افرادی را که بر ضد زنان و خانه های امن زنان شایعه پراگنی و تبلیغات می کنند، شناسایی خواهند کرد.

رئیس امور زنان ولایت سرپل می گوید که سال گذشته ۲۱۰ پروندۀ خشونت علیه زنان در آن ولایت ثبت شده بود اما از آغاز سال روان تا کنون ۸۰ دوسیۀ خشونت علیه زنان در آن ریاست به ثبت رسیده است.

خانم آرزو می گوید که به دلیل سطح پایان آگاهی در روستا های افغانستان "عرف و عنعنات ناپسند" به قانون مبدل شده است.

رئیس امور زنان سرپل می گویدکه در اکثر مناسبت ها در آن ولایت خواست های زنان و دختران در نظر گرفته نمی شود و مسایل مربوط به آنان در جرگه های قومی توسط مردان حل و فصل می شود. امریکه به باور وی منجر به اعتراض و در برخی موارد خودکشی زنان و دختران می شود.

سرپل یکی از ولایات نا آرام در شمال افغانستان است و مقامات امور زنان استدلال می کنند که ناامنی موجود سبب شده است تا برنامه های آگاهی دهی زنان از حقوق شان، به گونۀ درست تطبیق نشود.

XS
SM
MD
LG