لینک های دسترسی

Breaking News

تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر بیماری اطفال


تغییر اقلیم سبب کاهش محصولات زراعتی و سو تغذی در اطفال می شود

به اساس گزارش سازمان صحی جهان هم اکنون در حدود هفت میلیون کودک زیر سن پنج مصاب به سوئ تغذی در تمام جهان وجود دارد.

از این جمله یک برسوم این کودکان از تاثیرات مستقیم قحطی یا امراض ساری که بنابرفقدان غذا ضعیف شده می باشند می میرند. بیشترین تعداد ازین کودکان در کشورهای روبه انکشاف زیست دارند.

از جمله دانشمندان ریواتی فالکی پیش بینی می کند که زندگی میلیونها طفل در آینده مواجه با خطربوده و دلیل آن گرسنگی و کمبود مواد غذایی ناشی از تغیراقلیم خواهد بود.

آنچه باید گفته شود اینست که تغیر اقلیم تا سال ۲۰۲۰ تا ۲۵ ملیون طفل بیشتر را به اضافه تعداد آنانی که در آسیا و کشورهای تحت صحرای افریقا به سو تغذی مصاب اند به این رنج مبتلا خواهد کرد.

فالکی کارشناس صحت عامه در پوهنتون هیدل برگ آلمان است. او مقاله ای را یک جا با نویسنده دیگر نوشته است که در نتایج کاری اکادمی ملی علوم به نشررسیده است.

این آکادمی بصورت دوامدار 15 مقاله ای را که در مورد اثرات تغیر اقلیم بر تغذیه تهیه شده است، نقد می کند.

هشتاد درصد مطالعات به این نتیجه رسیده است که شرایط ناگوارجوی محصولات عمده زراعتی را که منبع اساسی برای بقای اطفال خوردسال درسراسرجهان است از بین میبرد.

رینر ساوربورن که با فالکی مقاله نشر شده درنتایج نهایی اکادمی ملی علوم را نوشته است، می گوید:

انسانها اوضاع جوی ناگوارتری را شاهد خواهند بود. آنها بارندگی های شدیدی و خشکسالی هایی خواهند دید طورمثال فرارسیدن ناوقت فصل بارنگی و به تعقیب آن توقف بارندگی صورت خواهد گرفت.

متخصصین زراعتی به ما میگویند که محصولات زراعتی ازین پدیده ها صدمه می بیند.

ساوربورن و فالکی در برکینا فاسو در شرق افریقا صحبت کردند جایکه واقعات بیشتر سوئ تغذی اطفال رخ میدهد.

او می گوید که آنها موضوع صحی را در محراق مسایل قراردهند. به گفته او مردم در مورد خرس های کوالا و خرس های برفی توجه میکنند اما بیشتر در مورد اطفال و اطفال مصاب با سوئ تغذی و امراضیکه نواده ها و نواده های شان نگران می شوند.

مذاکرات بین المللی برای رسیدن به توافقی که اندازه تصاعد گازهای گلخانه ای را تقلیل بخشد و درنتیجه اثرات تغیراقلیم کاهش خواهد یافت در پاریس در ختم امسال تدویر می یابد.

XS
SM
MD
LG