لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد شدید چین از سخنان اخیر هلری کلنتن در افریقا


هلری کلنتن طی سفرش به ممالک جنوب صحرای افریقا، به رهبران افریقایی هشدار داد تا از همکاری با کشور هایی که در صدد بهره بردن از منابع طبیعی شان اند، خود داری ورزند.

هلری کلنتن طی سفرش به ممالک جنوب صحرای افریقا، به رهبران افریقایی هشدار داد تا از همکاری با کشور هایی که در صدد بهره بردن از منابع طبیعی شان اند، خود داری ورزند.

رسانه های دولتی چین، هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده را به خاطر تبصره های اخیرش در افریقا، هدف موجی از انتقادات قرار داده است.

خانم کلنتن طی سفرش به ممالک جنوب صحرای افریقا، به رهبران افریقایی هوشدار داد تا از همکاری با کشور های که در صدد بهره بردن از منابع طبعی شان اند، خود داری ورزند.

این تبصرۀ خانم کلنتن در جریان سفر یازده روزه اش به افریقا، به زعم برخی ها، مستقیماً متوجه چین بود.

چین در سالهای اخیر، به صفت عمده ترین شریک تجارتی افریقا، تبارز نموده است.

فعالیت های فزایندۀ چین در افریقا، انتقادات زیادی را در واشنگتن برانگیخته است. منتقدین نگران آنند که بجینگ منافع اقتصادی اش را، به قیمت صدمه رسانیدن به ممالک فقیر افریقایی، تأمین میکند.

یک تبصرۀ آژانس خبری سینهوا، امروز جمعه، سخنان خانم کلنتن را که در آن مشخصاً از چین یادی هم نکرده بود، "شریرانه"، "گستاخانه"، و یک "حملۀ حقیرانه" بر بجینگ توصیف کرده است.

در این تبصره آمده است که کلنتن یا "از حقایق موجوده نا آگاه بوده و یا خواسته از آن چشم پوشی کند". تبصره می افزاید که روابط بین چین و افریقا، بر اساس دوستی و برابری می باشد.
XS
SM
MD
LG