لینک های دسترسی

Breaking News

کلینتن: کوریایی شمالی و برما ایجاد تهدیدات طویل المدت در آسیا


کلینتن: کوریایی شمالی و برما ایجاد تهدیدات طویل المدت در آسیا

هلری کلنتن وزیر خارجهُ امریکا میگوید کوریای شمالی و برما تهدیدات طویل المدت را در منطقهُ آسیا پسیفک ایجاد می نمایند.

کلنتن به روز جمعه در آغاز مذاکرات منطقوی آسین در هانوی صحبت نمود. وی کوریای شمالی را منحیث یک رژیم متخاصم در انزوا قرار گرفته خواند که برای تحریک سلوک خطرناک تلاش می ورزد.

خانم کلنتن در جریان بازدید روز چهارشنبه از سیول تعذیرات جدید امریکا علیه پیونگ یانگ را اعلان نمود. کوریای شمالی هر نوع دست داشتن در غرق شدن کشتی چنون را رد نمود.

خانم کلنتن گفت اگر کوریای شمالی در طرزالعمل خود تغیرات اساسی را ایجاد ننماید، صلح در شبه جزیرهُ کوریا بر قرار شده نمی تواند.

XS
SM
MD
LG