لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت کلنتن از قطعنامۀ ملل متحد علیه اسرائیل


مخالفت کلنتن از قطعنامۀ ملل متحد علیه اسرائیل

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه مخالفت خود را علیه مسودۀ شورای امنیت ملل متحد ابراز داشت که اعمار مسکونه ها را توسط اسرائیل محکوم مینماید.

ولی تا اکنون وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید تنها راه حل درست غرض ایجاد دو کشور مستقل مذاکرات روبرو است که ایالات متحده تلاش دارد آنرا عملی سازد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت "بناً ما اقدامی در ملل متحد و یا هر مباحثۀ دیگر موثر نمیبینم که نتیجۀ دلخوا را ببار آورد. مخالفت ما با اعمار مسکونه ها بدون تغیر باقی مانده است."

مأمورین امریکایی ادعا میکنند که اقدامات یکجانبه بدون موافقۀ اسرائیل تلاش های صلح را مغلق تر میسازد.

XS
SM
MD
LG