لینک های دسترسی

شرکت هلری کلینتن در کنفرانس کابل


هلری کلینتن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای یک سفر چهار روزه به جنوب شرق آسیا، امروز شنبه واشنگتن را ترک میگوید. او طی این سفر در کنفرانس کابل نیز شرکت خواهد کرد.

خانم کلینتن با وزرای خارجه ده ها کشور به شمول ایران در کنفرانس کابل همراه خواهد بود. این کنفرانس، بزرگترین کنفرانس در افغانستان از دهه ۱۹۷۰ است. هدف آن ایجاد حمایت از پلان های حامد کرزی در ایجاد امنیت، حکومت داری خوب، و ادغام طالبان در قوای امنیتی حکومت میباشد.

ایالات متحده از مساعی حامد کرزی در آوردن طالبانی که خشونت را رد میکنند به حکومت، حمایت کرده است، ولی در قسمت مذاکره با رهبران ارشد طالبان علاقه نشان نداده است.

ریچرد هالبروک، نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید، برای رفع مساله افغانستان، اقدامات نظامی یگانه راه حل نیست، بنا پلان ادغام یک امر ضروری میباشد.

"درین نوع جنگ ها، برای کسانی که میخواهند جنگ را توقف دهند، دریچه یی باید موجود باشد. این جنگ بین دو ملت خارجی نیست. این جنگ بین خود افغان هاست که بعضی شان در همسایگی افغانستان پناه جسته اند، ولی خود افغان هستند. برای آنانیکه میخواهند از خط سرخ عبور کرده و خشونت را ترک گویند، باید جایگاهی تعیین گردد."

توقع میرود مساله افغانستان در مذاکرات خانم کلینتن با مقامات پاکستانی در پاکستان مورد بحث قرارگیرد. کلینتن با شاه محمود قریشی و مقامات دیگر پاکستانی ملاقات نموده و به گفته هالبروک برین تاکید خواهد شد که پاکستان و افغانستان در قسمت جنگی که در هر دو طرف سرحد جریان دارد، باید با هم کار کنند.

"برای حل معضله افغانستان هیچ چیزی مهتر ازین نیست که بین افغانستان و پاکستان روی اهداف ستراتیژکی این دو کشور تفاهم وجود داشته باشد. این یک موضوع بسیار مهم و مغلق است – البته بنابر تاریخچه مغلقی که بین این دو کشور از زمان استقلال پاکستان موجود بوده است. ولی این هدف عمده حکومت ایالات متحده میباشد."

کلینتن همچنان درین سفر خود با وزرای خارجه چندین کشور عضو اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا (اسسین) ملاقات های دو جانبه انجام میدهد و همچنان میزبان مذاکرات منطقوی بین کولمبیا، لاووس، ویتنام و تایلند خواهد بود که هدف آن ترویج انکشافات منطقوی و همکاری و حفظ محیط است.

XS
SM
MD
LG