لینک های دسترسی

Breaking News

چای و قهوه حافظه را قوت می بخشد - پژوهش


پس از نوشیدن یک پیاله قهوه یا چای، شمار زیاد مردم احساس نیرومندی کرده و خود را آمادۀ رسیدگی به امور روزمره می دانند. اما در مورد جادوی کافیین موجود در قهوه و چای بسیار اندک دانستگی موجود است.

برای پی بردن در مورد تاثیر قهوه و چای، مایک یاسا و همکارانش پژوهشی را انجام داده و از مردم خواستند تا آموختن یک چیز تازه را فراگیرند و سپس به آنان کافیین داده شد. مایک یاسا، استاد نیورو بیولوژی در دانشگاه ارواین کالیفورنیا است.

پژوهشگران در تلاش پی بردن به تاثیرات کافیین – محتوای فعال قهوه، چای و چاکلیت- بودند که آیا این مواد می تواند آنچه را یکپارچگی حافظه خوانده می شود، تقویت کند یا خیر.

یاسا در مورد روش این پژوهش صحبت کرده به صدای امریکا گفت "پس زمانیکه چیزی را می آموزید، یک مقدار وقت را در بر می گیرد تا حافظه قوت یافته و در برابر فراموش شدن آن مقاوم شود. اکثر فراموش کاری در جریان ۲۴ ساعت پس از وقوع یک رویداد صورت می گیرد.
پس ما در این مقطع زمانی با کافیین مداخله کردیم تا دیده شود که آیا می توان میزان فراموشی را تا حدی کاهش داد."

یاسا و همکارانش یک گروه ۱۶۰ نفری عاری از کافیین را استخدام کردند. در روز نخست، به شرکت کنندگان این پژوهش تصاویر اشیای روزمره نشان داده شد. بعداً از آنان خواسته شد تا تشخیص دهند که آیا این تصاویر درون خانه است یا بیرون.

سپس به شرکت کنندگان تابلیت های کافیین یا دارونما های غیرفعال داده شد و روز بعد به گونۀ غیرمنتظره تصاویر بیشتری به آنان نشان داده شد.

یاسا می گوید که برخی تصاویر شبیه عکس های قبلی بود و برخی دیگر متفاوت بود. دستۀ سوم تصاویر که به گفتۀ یاسا نیرنگ آمیز بود، اندکی دستکاری شده بود و شرکت کنندگان پژوهش باید پیدا می کردند که آیا این دسته همگون یا متفاوت از تصاویری بود که روز پیشتر دیده بودند.

به گفتۀ یاسا "زمانیکه آنان با مرور یادداشت های شان قضاوت می کردند و با دیدن برخی تصاویر می گفتند که این تصویر را پیش از این دیده ام یا خیر؟ برای ما بسیار حایز اهمیت بود. دریافت ما طوری بود که آن عده افرادی که کافیین دریافت می کردند، داوری بسیار خوبتر و درست در مورد مواجه شدن شان با عکس ها می کردند."

این پژوهشگر می گوید آنعده شرکت کنندگانی که تابلیت های کافیین دریافت می کردند، ده تا دوازده مرتبه توانایی قویتر حافظه داشتند. کافیینی که به این افراد در روز تجویز می شد برابر یا معادل کافیین موجود در یک پیاله قهوۀ غلیظ بود.

پژوهشگران می گویند که تجویز مقادیر بیشتر کافیین توانست حافظۀ شرکت کنندگان این پژوهش را قویتر سازد اما در نزد برخی از آنان عصبانیت و نوعی احساس وحشتزدگی را ایجاد کرد.
XS
SM
MD
LG