لینک های دسترسی

Breaking News

توافقنامۀ هسته یی بحث کلیدی کانگرس امریکا در هفتۀ آینده


توافقنامه بین المللی هسته یی با ایران در هفتۀ آینده پس از برگشت قانون گذاران از تعطیلات تابستانی، در محراق مسایل عمده قرار خواهد داشت.

رئیس جمهور بارک اوباما حمایت کافی را از حزب دموکرات به دست آورده تا بتواند رد این معامله را از جانب کانگرس ویتو کند. اما این حمایت تا این اندازه نیست که از مسترد شدن آن جلوگیری کند.

جان بینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوریخواه می گوید که با تمام توان خواهند کوشید "این معامله را توقف دهیم."

سناتورمیچ مکانل جمهوریخواه از سنای ایالات متحده به این باور است که این "مسئله با مشکل برخورد خواهد کرد."

رهبران هردو مجلس کانگرس پیش بینی می کنند که توافقنامۀ هسته یی با ایران در مرحله اول رد خواهد شد. همین اکنون رئیس جمهور بارک اوباما وعده سپرده تا عدم تصویب آنرا از جانب کانگرس ویتو کند.

حمایت دمکرات ها از توافقنامه

سناتور کرس کونز دموکرات در مقابل می گوید "من به طرفداری ازین توافقنامه رای میدهم چون یک فرصت خوبی است که جامعه جهانی آن را برای زدودن تهدید عینی اتخاذ کرده است."

این معامله به خوبی نشاندهندۀ دو دستگی دایمی بین جناح های دو حزبی کانگرس ایالات متحده می باشد.

نارمن ایسن از انستتیوت بروکنز می گوید "ممکن است، حتی درحقیقت یقینی خواهد بود که این توافقنامه هیچ رای جمهوریخواهان را در کانگرس حاصل نکند."

برخی از طرفداران معامله با ایران تلاش دارند جلو عدم تصویب آن را در مجلس سنا بگیرند اما در حال حاضر رای کافی ندارند تا در کانگرس از آن جلوگیری کنند.

جمهوریخواهان کلیدی، همانند باب کروکر از مساعی که در کانگرس به منظور خاموش ماندن تصمیم گیری در بارۀ توافقنامۀ هسته یی با ایران، ناراضی به نظر می رسند.

آقای کراکر می گوید"درحقیقت هیچ نوع مسئله مهم جهانی تا این اندازه مهم بوده نمی تواند که ایران از دسترسی به سلاح اتمی بازداشته شود. ازین سبب ما در برابر مردم امریکا این مسئولیت را داریم تا آنان شاهد یک بحث مفکرانه درین مورد باشند."

اما نارمن ایسن از انستتیوت بروکنز می گوید"در توقف بحث روی معامله و جلوگیری از رای گیری در آن یک منطقی وجود دارد، زیرا همه می دانند که این توافقنامه بدون آنهم به پیش می رود. ازین سبب از آن درامه ساختن چه مفهوم دارد."

اما تاهنوز موقف برخی از قانون گذاران مانند سناتور بن کاردین روشن نشده است "این یکی از مشکل ترین تصامیمی است که کانگرس و من آنرا اتخاذ می کنیم. تصمیمی که در آن احساسات زیادی دخیل می باشد."

نخستین واکنش علنی رهبر ایران

رای گیری در مجلس نمایندگان می تواند هفته آینده صورت گیرد. بحث درین مورد طوریکه در سالهای اخیر بوده است خیلی زیاد داغ و احساساتی خواهد بود.

اما آیت الله علی خامنه یی، رهبر ایران به مجلس خبرگان آن کشور گفت که اگر قدرت های جهان؛ به عنوان بخشی از توافقات هسته یی؛ به جای حذف تعزیرات روی تعلیق آن پافشاری کنند، "هیچ توافقی هسته یی وجود نخواهد داشت."

اظهارات آقای خامنه یی، نخستین واکنش رسمی وی روی توافقنامۀ هسته یی ایران می باشد.

وی گفت که هیچ توصیۀ در خصوص این توافق به پارلمان ایران ندارد اما تصریح کرد که پارلمان باید در زمینه تصمیم بگیرد.

XS
SM
MD
LG