لینک های دسترسی

Breaking News

صدای امریکا، رقابت های "شش دوش" را تمویل می کند


بورد کرکت افغانستان، تلاش های صدای امریکا را به خاطر ترویج کرکت ستایش کرده است.

ادارۀ بین المللی صدای امریکا، از جملۀ تمویل کنندگان رقابت های "شش دوش" امسال بورد کرکت افغانستان است.

بر اساس توافقنامه ای که میان صدای امریکا و بورد کرکت افغانستان امضا شده است، ادارۀ بین المللی صدای امریکا، مبلغ هشتاد هزار دالر امریکایی به بورد کرکت پرداخت می کند که در بدل آن، سازمان دهندگان رقابت های "شش دوش"، در جریان رقابت ها، اعلانات صدای امریکا را نشر خواهند کرد.

آن اعلانات در جریان رقابت ها در میدان کرکت نصب می گردند که شامل آگاهی دهی در بارۀ فعالیت های رادیو، تلویزیون، صفحات فیسبوک، تویتر و وبسایت صدای امریکا می باشد. برخی از اعلانات به گونۀ دیجیتلی نیز خواهند بود.

عاطف مشعل، رئیس بورد کرکت افغانستان این توافقنامه را یک گام مثبت در راستای پیشرفت کرکت در آن کشور عنوان کرده از تلاش های صدای امریکا به خاطر ترویج کرکت در افغانستان ستایش کرد.

عاطف مشعل، رئیس بورد کرکت افغانستان
عاطف مشعل، رئیس بورد کرکت افغانستان

قابل یادآوری است که سال گذشته نیز صدای امریکا در جریان رقابت های "شش دوش" توافقنامه ای مشابهی را با بورد کرکت افغانستان به امضا رسانده بود.

رقابت های "شش دوش"، از جمله بازی های ۲۰ اوورۀ تجارتی داخلی کرکت است که نزد شورای بین المللی کرکت، رسمیت دارد.

در این رقابت ها برعلاوۀ اعضای تیم ملی کرکت افغانستان، آنعده بازیکنان داخلی نیز شرکت خواهند کرد که عضویت تیم ملی را دارا نمی باشند.

بورد کرکت افغانستان گفته است که در سال روان تعداد بیشتر بازیکنان بین المللی نیز در رقابت های "شش دوش" شرکت می کنند که برخی آنان به حیث مربی و برخی هم به حیث بازیکن وارد میدان خواهند شد.

XS
SM
MD
LG