لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید سفیر امریکا بر نقش پاکستان در روند صلح افغانستان


تاکید سفیر امریکا بر نقش پاکستان در روند صلح افغانستان

رایان کراکر، سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید، پاکستان در روند صلح و مذاکرات افغانستان، نقش ارزنده یی را ایفا کرده میتواند.

آقای کراکر می افزاید که امریکا همیشه در نشست های دو جانبه و سه جانبه با پاکستان، بر نقش مؤثرتر آن کشور درین راه، بحث نموده است.

سفیر ایالات متحده در کابل، امروز به خبرنگاران گفت که پاکستان از روند صلح در افغانستان، حمایت میورزد.

وی اظهار اطمینان نمود که گروه جدید کاری در سفارت امریکا مقیم کابل، تلاش میورزد تا همکاری های نزدیکی با حکومت افغان داشته باشد.

کراکر از شناس چندین سالۀ رئیس جمهور کرزی یاد آوری کرده و او را یک رهبر متعهد و دلاور خواند.

'کنفرانس های بن و استانبول نشانه حمایت جهان از افغانستان است'

سفیر امریکا در افغانستان میگوید کنفرانس های بن و استانبول نشان دهنده حمایت جهان از ثبات در افغانستان است و همچنان این پیام را به طالبان می رساند که غیر از پروسه مصالحه فرصت دیگری ندارد.

سفیر امریکا در افغانستان که به روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت انتظار ندارد که شاهد حضور طالبان در کنفرانس بن باشد.

سفیر امریکا در کابل کنفرانس های بن و استانبول را برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده و گفت در این کنفرانس ها تلاش می شود حمایت کشورهای همسایه منطقه و جهان برای انکشاف اقتصادی افغانستان و تامین امنیت در این کشور حاصل گردد.

راین کراکر، سفیر امریکا در افغانستان، به روز یک شنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت کنفرانس استانبول و بن این پیام را می رساند که کشورهای منطقه و جهان از انکشاف و تحکیم ثبات در افغانستان حمایت میکنند.

او می گوید این کنفرانس ها همچنان این پیام را به طالبان میرساند که غیر از پیوستن به پروسه مصالحه فرصت دیگری ندارند.

سفیر امریکا گفت "چیزی که ما انتظار داریم، و چیزی که افغانستان انتظار دارد، تعهد کشورهای همسایه و همسایه های نزدیک افغانستان است، یک تعهد کتبی که بتواند از ثبات و امنیت در افغانستان حمایت کند و هم در این زمینه مؤثر باشد. این تعهد در کنفرانس بن از سوی جامعه جهانی تأیید و حمایت خواهد شد. به نظر من این تعهدات یک پیام قوی را به طالبان و سایر کسانی که میخواهند امینت در افغانستان را به آزمون بکشانند می رساند که همسایه ها و جهان حامی فغانستان است و آنان فقط یک فرصت دارند و آن هم مصالحه است"

قرار است کنفرانس استانبول در ماه نومبر در شهر استانبول در ترکیه برگزار گردد و به تعقیب آن کنفرانس بن دوم در شهر آلمان برگزار می گردد.

سفیر امریکا در افغانستان در پاسخ به سؤالی که آیا طالبان نیز در کنفرانس بن شرکت خواهند کرد یا نه، گفت این خارج از اجندای کنفرانس بن است و او انتظار ندارد که طالبان در این کنفرانس شرکت داشته باشند.

او گفت "شرکت طالبان در کنفرانس بن کاملاً خارج از موضوع است، من انتظار دارم که مردم مختلف را آنجا ببینم، چون این بزرگترین کنفرانس است که به خاطر مهم بودن موضوع در یکی از کشورهای اروپایی دایر می شود، من انتظار دارم که وزیران خارجه 90 کشور را در آنجا ببینم، انتظار دارم که نمایندگان نهاد های جامعه مدنی افغانستان را در آنجا ملاقات کنم اما انتظار ندارم که طالبان را در آنجا ببینم"

سفیر امریکا در افغانستان میگوید با وجود این که وضع امینتی در افغانستان بهتر شده است اما به باور وی مشکلات امنیتی و مشکلات اقتصادی تا هنوز هم به عنوان دو چالش عمده در افغانستان باقی است.

او مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان را نیز رد نکرد اما گفت بخاطر حل مشکلاتی که میان افغانستان و کشورهای همسایه آن وجود دارد تلاش هایی نیز صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG