لینک های دسترسی

Breaking News

اطلاعات انترنتی شما در کجا نگهداری می‌شود؟


آیا گاهی فکر کرده اید معلوماتی را که شما در انترنت یا کلود ذخیره می‌کنید، در کجا نگهداری می‌شود؟

اکثر اطلاعات انترنتی جهان از شهر اشبورن در ۳۰ کیلومتری واشنگتن دی سی می‌گذرد یا در آنجا ذخیره می‌شود.

اشبورن شهر رهایشی در ایالت ویرجینیا است که مراکز ذخیرۀ اطلاعات انترنتی در آن موقعیت دارد.

هرکسی که انبوه کیبل‌های فایبر نوری مدفون در اطراف جاده‌های مراکز اطلاعاتی شهر اشبورن را ببیند، حیرت زده خواهد شد.

حدود۷۰ در صد اطلاعات انترنتی جهان از فایبرهای نوری شهر اشبورن می‌گذرد، از اینرو این شهر به نام گذرگاه مراکز اطلاعاتی یا مرکز کلود جهان نیز یاد می‌شود.

هر ایمیلی را که شما دریافت می‌کنید یا می‌فرستید و نیز اطلاعاتی که در کلود ذخیره می‌کنید، یا از این شهر عبور می‌کند یا هم در یکی از صدها مرکز اطلاعات در اینجا ذخیره می‌شود.

شرکت‌های انترنتی به خصوص AOL برای بار نخست در سال ۱۹۹۰ در این شهر به سرمایه گذاری و بناکردن زیربنا ها آغاز کرد.

در حقیقت انترنت در مراکز اطلاعات در حومۀ شهر واشنگتن دی سی که بزرگترین مراکز اطلاعات در جهان است، موقعیت دارد و در نبود این مراکز اطلاعات، انترنت نیز وجود نخواهد داشت.

ساختمان‌های این مراکز مفشن نبوده و بدون کدام لوحه می‌باشند اما تحت کنترول شدید امنیتی قرار دارند.

برای جلوگیری از قطع برق تمام این مراکز مجهز با جنراتورهای احتیاطی بوده و نیز سیستم تهویۀ بسیار پیشرفته دارد.

گذشته از آن، مراکز اطلاعاتی شهر اشبورن سالانه مبلغ ۳۲۰میلیون دالر را از بابت مالیات برای ایالت ویرجینیا عاید می‌کند.

XS
SM
MD
LG