لینک های دسترسی

Breaking News

بحران مهاجرین بر فضای مجمع اقتصادی جهان نیز چیره بود


ملکۀ اردن می گوید که راه حل های کوتا مدت برای رسیدگی به بحران پناهجویان، آزمون های جدید را در دراز مدت به بار خواهد آورد
ملکۀ اردن می گوید که راه حل های کوتا مدت برای رسیدگی به بحران پناهجویان، آزمون های جدید را در دراز مدت به بار خواهد آورد

چگونگی رسیدگی به بحران پناهجویان یکی از مباحث مهم در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل می دهد.

رانیا العبدالله ملکۀ اردن که پناهجویان سوری حالا حدود ٢٠ درصد نفوس آن کشورش را تشکیل میدهد، بیان داشت که برای رسیدگی به مشکل پناهجویان نه باید به راه حل های کوتا اتکا کرد و از کشورهای ثروتمند خواست تا یک حوزۀ مشخص اقتصادی را برای پناهجویان ایجاد کنند.

به گفتۀ ملکۀ اردن ایجاد یک حوزۀ مشخص اقتصادی نه تنها احساس خودکفایی اقتصادی را در میان پناهجویان به وجود میاورد بلکه به آنان زمینۀ آموختن مهارت های جدید را نیز مهیا می سازید که میتواند در آینده دست پر به کشورهای خود برگردند.

در نشست که امروز میان رهبران سیاسی و اقتصادی کشورها و سازمان های بین المللی در شهر داووس کشور سویس صورت گرفت، پیتر مور رئیس کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ بیان داشت که جامعۀ جهانی برای رسیدگی به بحران پناهجویان باید مبتکرانه عمل کند.

آقای مور در اشاره به محاصرۀ شماری از شهرهای گفت "وضعیت را که ما در طول دو هفتۀ گذشته در چند شهر تحت محآصره در سوریه دیدیم، غیر قابل قبول میباشد. اما این شهر ها تنها یک مثال است، به مانند آن شهر ها و مردم زیادی وجود دارند که ما برای رسیدگی به آنان باید مبتکرانه عمل کنیم."

سازمان ملل متحد میگوید که حدود ۴٥٠ هزار نفر هنوز هم در ١٥ ساحۀ در سوریه که شامل ساحات تحت کنترول حکومت، جنگجویان گروۀ دولت اسلامی یا داعش و گروهای شورشی دیگر می باشد، در محآصره و بیچارگی قرار دارند.

عدم توازن مالی

در نشست امروز مجمع جهانی اقتصاد، ضمن بحث در مورد چگونگی رسیدگی به بحران پناهجویان، نگرانی ها ناشی از بوجود آمدن فاصله میان اقشار ثروتمند و نادر این جهان نیز مورد غور قرار گرفت.

جوبایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در اشاره به پیشرفت های اخیر در عرصۀ تکنالوجی و عدم دسترسی عادلانۀ اقشار مختلف کشورها ابراز نگرانی کرده و از رهبران جهان خواست تا جهت ایجاد زمینه های مختلف برای همه، معافیت های مالیاتی بر اشخاص ثروتمند باید از میان برداشته شود.

به گفتۀ معاون رئیس جمهور ایالات متحده "زمانی که انسان این را احساس کنند که تلاش هایشان برای یک زندگی آرام به ناکامی می انجامد، واکنش اجتناب ناپذیر انسان نگرانی، درماندگی و قهر میباشد و این کار سبب بوجود آمدن سیاسیون فریب کار، ضد مهاجرت، ملیت پرست و تنگ نظر می گردد که باعث درهم شکستن جوامع بشری در کشورهای ما می شود."

آقای بایدن این سخنان را چند روز پس از آن ابراز می دارد که مؤسسۀ بین المللی آکسفام با نشر یک گزارش بیان داشت که مقدار دارایی ٦٢ تن از ثروتمندترین افراد این جهان، مساوی با ثروت نصف نفوس این کرۀ زمین می باشد.

XS
SM
MD
LG