لینک های دسترسی

Breaking News

دو دست جدید به سرباز معلول امریکایی پیوند داده شد


عملیات پیوند دو دست این سرباز ۱۶ ساعت طول کشید

سرباز قوای بحری امریکا که شش سال پیش هردو دست و هر دو پایش در یک انفجار در افغانستان قطع شده بود، اکنون دو دست پیوندی جدید یافت.

جان پک خورد ضابط امریکایی در ماه اگست در یک شفاخانۀ شهر باستن امریکا عملیات شد و دستان یک مرد جوان که دچار مرگ مغزی شده بود، به بدنش پیوند داده شد.

مرگ مغزی به حالتی گفته می‌شود که همه فعالیت‌های دماغ به گونۀ برگشت ناپذیر مختل شود به ویژه مراکز حیاتی دماغ چون مرکز حرکات قلب و تنفس به گونۀ غیرقابل برگشت از فعالیت باز مانده باشد.

آقای پک پس از عملیات موفقانه به بازمانده‌گان فردی که دستانش به وی اهدا شده بود ابراز تسلیت کرد و گفت که در سوگ مرگ عزیز از دست رفتۀ آنان شریک است.

عملیات جراحی پیوند دستان جدید به جان پک ۱۴ ساعت طول کشید و ۶۰ جراح، نرس و سایر کارمندان طبی در آن شرکت داشتند.

اما جان باید برای استفادۀ کامل از دستان جدیداش باید منتظر بماند، زیرا برقراری اتصال کامل رشته‌های عصبی در محل پیوند عضو جدید اندکی زمانگیر است.

داکتران گفته اند که تامین فعالیت کامل و حسیت در انگشتان دستان جدید جان کم و بیش یک سال را در بر خواهد گرفت.

بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز ایالات متحدۀ امریکا، شمار کسانی که تا کنون در سرتاسر جهان دستان پیوندی دریافت کرده اند، کمتر از ۱۰۰ نفر است.

پیش از این برندن ماروکو، سرباز دیگری امریکایی پیوند هر دو دست را دریافت کرده بود و بر اساس گزارش‌ها اکنون هر دو دست اش به خوبی کار می کند.

XS
SM
MD
LG