لینک های دسترسی

Breaking News

مناظره در مورد شفافیت عملیات طیاره های بی پیلوت امریکایی


برنامۀ استفاده از طیاره های بی پیلوت امریکایی منحیث بخشی از ستراتیژی وسیعتر این کشور در مبارزه بر ضد دهشت افگنی، با موشگافی و تحقیقات فزاینده رو به رو است.

شماری از منتقدین می گویند که این برنامه به طور فزاینده یی فاقد شفافیت و نظارت می باشد و شماری از تحلیلگران هم مناظره دارند که آیا برنامۀ یاد شده از مقاصد ماموریتی خود پا فراتر نهاده است یا خیر.

راند پاول، سناتور جمهوریخواه با به تعویق انداختن تاییدی جان برنن به حیث رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده، برنامۀ استفاده از طیاره های بی پیلوت را به باد انتقاد گرفت. پاول گفت که نگرانی عمدۀ وی محدودۀ صلاحیت رئیس جمهور می باشد.

در برنامۀ گفتمان صدای امریکا، تحلیلگران در این مورد بحث کردند که آیا ادارۀ بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به حملات طیاره های بی پیلوت اجازه داده است تا فراتر از ماموریت اصلی گام نهد یا خیر.

دانیا گرینفیلد از شورای اتلانتیک می گوید که اهداف اصلی مبارزه با دهشت افگنی بسیار مشخص بود. او می گوید زمانیکه برنامۀ کاربرد طیاره های بی پیلوت طرح شد، پرداخت معیارات دقیق در آن مد نظر گرفته شده بود که با قواعد جنگ در مطابقت بود.

گرینفیلد می گوید که این برنامه در حال حاضر تغییر کرده است. به باور وی آنچه اکنون به چشم می خورد شکل توسعه یافتۀ برنامه یی است که زیر نام عملیات طیاره های بی پیلوت امضا شده بود.

خطای عملیاتی

گرینفیلد می گوید که اکنون هدف گیری افراد در چهارچوب این برنامه به جای اینکه بر اساس معلومات مشخص و ویژۀ استخباراتی باشد، بر مبنای رفتار مشکوک یا سلسله یی از اقدامات مشکوک صورت می گیرد که هویت افراد لزوماً ناشناخته باقی می ماند.

این تحلیلگر امریکایی استدلال می کند که چنین روش پیشبرد عملیات طیاره های بی پیلوت از رهگذر مسایل استخباراتی و هدف گیری، توأم با نقاط خالی زیاد برای ارتکاب اشتباهات می باشد.

اما توماس لینچ، تحلیلگر امور دفاعی به این باور است که برنامۀ حملات طیاره های بی پیلوت باید به پیش برود. به باور وی زمان آن فرا رسیده است تا حکومت ایالات متحده از این برنامه استقبال کرده و آن را ترقی و بهبود بخشد.

لینچ می گوید که حملات هدفمندانه در مناطق مختلف به شمول شاخ افریقا، سومالیا و یمن بسیار موثر تمام شده است، اما او پاکستان را در این زمره استثنا قرار می دهد.

سیاست ایالات متحده برای کاربرد از طیاره های بی پیلوت در پاکستان، به ویژه در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان مورد غور و پیگرد قرار دارد.

یک گروه پیگرد کنندۀ سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات طیاره های بی پیلوت می گویند که پاکستان این حملات را تخطی و نقض حاکمیت ملی خود می پندارد.

گروه یاد شده با نشر گزارشی به تاریخ چهاردهم مارچ گفت که پاکستان برنامه های طیاره ها بی پیلوت را غیر مثمر پنداشته و به این باور است که آن حملات می تواند دهشت افگنی را در منطقه فراگیر سازد.

رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است تا کانگرس را در تلاش های مبارزه با دهشت افگنی شریک نگهدارد. اما پیشرفت ها نشان می دهد که احتمالاً مناظره ها در مورد سود و زیان این برنامه دامنه پیدا خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG