لینک های دسترسی

Breaking News

جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با طیارۀ بدون سرنشین


مقام‌ها در کویت مردی را بازداشت کرده اند که قصد داشت با استفاده از یک طیارۀ بدون سرنشین (درون) مواد مخدر را به آن کشور قاچاق کند.

ادارۀ مبارزه با مخدرات کویت پنجشنبه ۲۹ قوس (۲۰ دسمبر) خبر داد که چهار کیلوگرام امفتامین و یک کیلوگرام چرس را که در این وسیله جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرده است.

وزارت داخلۀ کویت تصویر این "درون" را با مخدراتی که از آن به دست آمده است در تویتر رسمی خود نشر کرد.

مقام‌های کویت همواره از کشف و ضبط مواد مخدر و عاملان آن در میدان‌های هوایی و گذرگاه‌های مرزی آن کشور خبر داده اند، اما این نخستین بار است که از طیارۀ بدون سرنشین برای قاچاق مخدرات در مرز آن کشور استفاده می‌شود.

طیاره های بدون سرنشین یا درون در کویت در بازارها فروخته می‌شود، اما برای استفاده و پرواز دادن آن به اجازۀ رسمی وزارت داخلۀ آن کشور نیاز است.

بر اساس قوانین کویت، کسانیکه بدون جواز رسمی، این وسیله را در فضای آن کشور پرواز می‌دهند، ممکن تا سه سال زندانی یا تا ده هزار دالر جریمه نقدی شوند.

XS
SM
MD
LG