لینک های دسترسی

تعامل گرد و غبار با طوفان و تندبادها


ذرات گرد و غبار از افریقا طی وقوع طوفان در هوا در حرکت است و فاصله هشت تا ده هزار کیلومتری را طی می کنند و به ایالات متحده می رسند.

دانشمندان اکنون می توانند بین ذرات گرد و غبار داخلی امریکا و گرد و غباری که از جانب افریقا به ایالات متحده آمده است، تمیز قائل شوند.

جوزف پروسپیرو در مورد گرد و غبار مطالعه می کند. او استاد بازنشسته بخش علوم بحری و اتمسفری در پوهنتون میامی امریکا است.

آقای پروسپرو می گوید که گرد و غبار به دلائل متعددی به شمول تاثیرات آن بر وضعیت اقلیم، مهم است.

پروسپیرو می گوید: " این واقع که، شما می توانید گرد و غبار را در اتمسفر ببینید به معنی این است که گرد و غبار با تشعشع نور خورشید، در تعامل است، و تابش نور خورشید را پراکنده و جذب می کند. بنابراین، هرچیز دیگری که بر پخش تشعش نور خورشید بر سطح زمین تاثیر می گذارد - چه در سطح خود باشد یا در اتمسفر باشد - بر آب و هوا تاثیر خواهد گذاشت."

گرد و غبار همچنین میزان رسیدن شعاع خورشید به اقیانوس را کاهش می دهد. این امر مهمی است، به طور ویژه، برای کسانی که در مسیرهای معمول وقوع طوفان ها زنده گی می کنند.

آقای پروسپیرو می گوید: "سطح اقیانوس ها تا اندازه ای در مقایسه به عدم موجودیت گرد و غبار سرد تر خواهد بود. این نفع قابل ملاحظه ای است زیرا منطقه اتلانتیک جایی است که ما شاهدیم، طوفان های موسمی آنجا توسعه می یابند. و این واقعیت که ما گرد و غبار زیادی داریم به معنی این است که درجه حرارت سطح بحر سردتر است و درجه حرارت سطح سوزان سردتر یعنی بخار آب کمتری به اتمسفر برمی خیزد. و بخار آب، جزء اساسی است که طوفان های موسمی و تندبادها را به حرکت وا می دارد."

بنابراین این گرد و غبار افریقا مزیت برای کسانی است که نگران اند خانه های شان توسط چنین طوفان ها صدمه خواهد دید.

تا همین چند هفته گذشته امسال به طور غیرمعمولی گرد و غبار وجود داشته است و به طور قابل ملاحظه ای چندین طوفان موسمی و تندباد رخ داده است.

گرد و غبار همچنین بر وضعیت اقلیم با ته نشین شدن در اقیانوس تاثیر می گذارد.

اکنون، شما فکر کنید که گرد و غبار افریقا تنها مزایا دارد. دراین باره یک بار دیگر فکر کنید. گرد و غبار همچنین به شش های مردمی منجر می شود که بیماری تنفسی مثل آسم دارند.

به تازه گی، حد اوسط تمرکزها بر ذرات گرد و غباری است که ممکن تنفس شود، بیش از دوبرابر گرد وغباری است که در شهر هوستون ایالت تکساس امریکا به خاطر ورود گرد و غبار عمده صحرایی است.

آقای پراسپرو، استاد پوهنتون میامی می گوید زمانی بود که دانشمندان، زیاد به گرد و غبارها در اتمسفر توجه زیادی نداشتند حالا این وضع تغییر کرده است.

گزارش: هوزه دی کوپیا، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: محمد احمدی
XS
SM
MD
LG