لینک های دسترسی

جراحت بیش از ۱۷۰ تن در ایران


جراحت بیش از ۱۷۰ تن در ایران

یک زلزلۀ نسبتاً قوی بروز شنبه بعد از آن جنوب شرق آنکشور را لرزاند که یک روز قبل یک زلزلۀ به مقیاس ۵.۷ درجۀ ریکتر ولایت شمال شرق آنکشور را تکان داده حد اقل ۱۷۰ مجروح بر جا گذاشت.

رسانۀ رسمی ایرانی مشعر است که زلزلۀ روز شنبه ۵.۷ درجۀ ریکتر بود. ادارۀ سروی زمین شناسی ایالات متحده میگوید، مقیاس آن زلزله ۵.۳ درجۀ ریکتر بوده است.

آن زمین لرزه منطقۀ نگار ولایت کرمان را در اوایل صبح بوقت محلی تکان دارد. تا کنون از خسارات مالی و جانی آن گزارشی در دست نیست.

اداره سروی زمین شناسی ایالات متحده حاکیست که مرکز زلزلۀ روز جمعه نزدیک شهر شمال شرقی طربتِ حیدریه بوده است.

بدترین زلزله در ایران در سال ۲۰۰۳ به وقوع پیوست که تقریباً ۳۰ هزار تن را هلاک و یک بخش عمدۀ شهر کهنۀ بام را تخریب نمود.

XS
SM
MD
LG