لینک های دسترسی

برگزاری کنفرانس ایکو در کابل


برگزاری کنفرانس ایکو در کابل

چهارمین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در کابل با بحث روی تعرفه های گمرکی و افزایش میزان تبادلات تجارتی در کابل برگزار گردید.

در این نشست نماینده گان نه کشور عضو ایکو اشتراک کرده بودند.

داکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که کاهش تعرفه های گمرکی عمده ترین موضوع بحث این نشست بود.

کشورهای عضو سازمان ایکو در عین حال درمورد برگزاری نمایشگاه ها، افزایش فعالیت های تجارتی و تبادل تجارب در زمینه های تجارت نیز بحث کردند.

سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در سال 1985 تاسیس گردید و افغانستان درسال 1992 عضویت ایکو را کسب کرده است.

XS
SM
MD
LG