لینک های دسترسی

اشتراک گروه مخالف در انتخابات مصر


اشتراک گروه مخالف در انتخابات مصر

بزرگترین گروه مخالف مصر میگوید که در انتخابات پارلمانی آنکشور که در ماه نومبر برگزار میگردد، اشتراک خواهد نمود.

محمد بداعی رییس اخوان المسلمین این تصمیم را بروز شنبه طی یک کنفرانس در خارج از مرکزی پارلمانی آن گروه در قاهره اعلام نمود.

بداعی گفت، گروه وی کاندیدان خود را برای 30 کرسی شامل رقابت خواهد ساخت و لست کاندیدان را طی چند هفته اعلام خواهد نمود.

اخوان المسلمین از سوی حکومت مصر منع قرار داده شد، اما اعضای آن یک بر پنجم کرسی ها پارلمان را بعد از آن اشغال نمودند که بطور مستقل در انتخابات اشتراک ورزدیدند.

توقع میرود که حزب بر سر اقتدار حسنی مبارک بر انتخابات پارلمانی تسلط یابد. بعضی از مخالفین حکومت خواستار دست کشیدن از انتخابات پارلمانی و برعلاوه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شده اند.

XS
SM
MD
LG