لینک های دسترسی

فیصلۀ محکمه در مورد صدراعظم پیشین مصر


محکمۀ عالی مصر فیصله کرده است که آخرین صدراعظم حکومت حسنی مبارک می تواند به حیث کاندید در انتخابات ریاست جمهوری باقی بماند.

فیصلۀ روز پنجشنبه احمد شفیق را قادر می سازد تا در دور بعدی انتخابات به روز شنبه و یکشنبه در مقابل محمد مُرسی، کاندید اخوان مسلمین باوجود قانون منع اشتراک اعضای حکومت مبارک در روند سیاسی قرار خواهد گرفت.

فیصلۀ دومی از حکم یک محکمۀ پائینی منشا گرفت که نبود مساوات را در روند انتخاباتی مصر مطرح کرده بود. دو بر سوم چوکی ها برای اعضای احزاب سیاسی در رقابت گذاشته شده بود.

XS
SM
MD
LG