لینک های دسترسی

ادامۀ احتجاجات در مصر


ادامۀ احتجاجات در مصر

احتجاج کنندگان مصری روز یک شنبه نیز در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده خواستار تشکیل حکومت مؤقت غیر نظامی شدند، این در حالی است که زمامداران نظامی مصر هشدار می دهند که اگر بحران سیاسی فعلی به زودی خاتمه نیابد، عواقب شدیدی را پی خواهد داشت.

فیلد مارشال حسین طنطاوی همچنان گفت که شورای نظامی در انتخابات پارلمانی که قرار است به روز دوشنبه برگزار شود، به آشوب گران اجازۀ دخالت را نخواهد داد.

او گفت که مصر در دوراهی یی قرار دارد که می تواند انتخابات کامیاب را برگزیند که مصر را به سوی آرامش سوق می دهد و یا با عواقب خطرناک مواجه شوند که نیروهای نظامی اجازۀ آن را نخواهند داد.

XS
SM
MD
LG