لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز دوبارۀ محاکمۀ حسنی مبارک


آغاز دوبارۀ محاکمۀ حسنی مبارک

محاکمۀ حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر روز دوشنبه در یک محکمۀ قاهره دوباره آغاز گردید و قرار است قوماندان ارشد پولیس و چند مأمور حکومتی نیز گواهی دهند.

آقای مبارک نیز در جریان محاکمه حضور داشت. در خارج محکمه، پولیس با احتجاج کنندگان برخورد می کرد و بعضی مظاهره کنندگان بر پولیس سنگ پرتاب می کردند.

جریان محکمه از طریق تلویزیون نشر نمی شود، اما دو دور گذشتۀ محاکمه نشر شده بود. قضات محکمه به خاطر جلوگیری از ایجاد اخلال جریان محاکمه نشر مستقیم آن را منع قرار دادند.

آقای مبارک اتهام صدور امر هلاکت ۸۵۰ احتجاج کننده را در جریان قیام ها رد کرده است. او با اتهام فساد اداری و سؤ استفاده از قدرت رسمی مواجه می باشد.

XS
SM
MD
LG