لینک های دسترسی

عکس العمل رهبران جهان در قبال مصر


عکس العمل رهبران جهان در قبال مصر

جهان به مصر با علاقمندی و نگرانی میبیند. بسیاری کشور ها از شهروندان شان تقاضا کرده اند تا به مصر سفر نکنند و

سایرکشور ها نیز اتباع شانرا از مصر خارج میسازند.

رهبران و وزرای خارجۀ کشور های جهان، برای تقاضای مردم مصر احترام و آرامش را تقاضا کرده اند.

تونی بلیر فرستادۀ شرق میانه که در بیت القمدس صحبت میکرد میگوید، مسایل در مصر واضح است .

« من فکر نمی کنم که در این مورد کدام شکی وجود داشته باشد که تغییری در مصر رونما خواهد شد. حالا سوال در اینست که چه نوع تغییری؟ وچگونه ما به آن خواهیم رسید. موضُع اصلی اینست که ما به وضعی مقابل خواهیم شد که خواست مردم مصربشکل درستی در انتخابات بیان گردد ؟ اما این امر در صورتی وشرایطی بوقوع خواهد پیوست که ثبات و آرامش برقرار باشد.»

ترینیداد حیمینز وزیر خارجۀ هسپانیه میگوید، کشور وی از مردم و تقاضای آنها برای اصلاحات طرفداری میکند.

« ما آغاز مباحثات بین مخالفین و حکومت را بخاطر نیل به یک وحدت ملی و یک حکومت واحد تقاضا داریم تا راه برای آزادی و دیموکراسی هموار گردد. وهمچنان برای انتخابات با تمام تضمینات و تمام آزادی ها.. »

مارکوس کبیریانو وزیر خارجۀ قبرس میگوید، وی معتقد است که رئیس جمهور مصر کار درستی انجام خواهد داد.

« البته ما مطمئن هستیم که رئیس جمهور مبارک به سوی اصلاحات اقدام خواهد کرد. درمورد اصلاحاتِ فشار خواهد آورد که توسط مردم تقاضا شده است. اما البته این کار باید بشکل آرام و بتدریج عملی گردد. و اتحادیۀ اروپا َآماده خواهد بود تا در پهلوی مصر در عملیۀ انتقال بایستد و از آن حمایت کند.»

دیفید کامیرون صدراعظم بریتانیا در مورد گفت:

"ما میخواهیم تا پاسخ حکومت مصر طوری باشد که در آنجا نیاز به تغییر وضیعت به حالت بیشتر دمکراتیک وجود داشته باشد، جاییکه حقوق بیشتر، آزادی بیشتر، حکومت و قانون بیشتر و اصلاحات که به مردم مصر نشان دهد که صدای آنها شنیده میشود، موجود باشد."

دیفید کامیرون صدراعظم بریتانیا گفت که آنها در موقعیتی قرار ندارند که بگویند آیا آقای مبارک در قدرت بماند یا کنار برود.

در این حال الیستر بورت، رییس دفتر وزارت خارجه خارجه به نمایندگی از وزیر خارجۀ بریتانیا طی بیانیۀ در پارلمان آنکشور گفت:

" به ما ارتباط نمیگیرد که کی در مصر حکومت کند. برعلاوه ما معتقد هستیم که راه ثبات در مصر از طریق پروسۀ تغییر سیستم سیاسی که انعکاس دهندۀ آرزو های مردم مصر باشند، میباشد."

XS
SM
MD
LG